ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 แล้ว หลายหน่วยงานภาครัฐต่างนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับเปลี่ยนต่อยอดให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริการของภาครัฐสู่ประชาชน ที่ต้องรวดเร็ว เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ลดภาระค่าใช้จ่าย และตรวจสอบย้อนหลังได้ เหมือนกับหน่วยงาน DGA หรือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (มหาชน) พัฒนาให้บุคคลทั่วไปที่มีบัตรประชาชนสามารถติดต่อขอ PIN CODE ประจำตัวเพื่อรับบริการจากภาครัฐได้ทันที

PIN CODE คืออะไร ติดต่อขอรับได้จากที่ไหน

รหัส PIN Code อาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร มีทั้งหมด 4 ตัว แบ่งเป็น มี 2 ชุด โดยอยู่คนละบรรทัด ชุดที่ 1 บรรทัดบน เรียกว่า PIN 1 และชุดที่ 2 บรรทัดล่าง เรียกว่า PIN 2 บริบทการใช้งานคือ PIN 1 ส่วน PIN 2 จะใช้ในบางโปรแกรมที่ระบุให้ใช้ทั้ง PIN 1 และ PIN 2 ซึ่งจะมีคำชี้แจงแจ้งชัดเจน เมื่อได้รับรหัส PIN Code สามารถเข้าสู่ระบบตรวจสอบข้อมูลตนเองได้ทันที สำหรับการเข้าใช้งานระบบ webmail khonthai ท่านจะใช้งานได้ในวันถัดไป

สำหรับวิธีการขอรับ PIN CODE มีขั้นตอนดังต่อไปนี้..ไม่มีค่าใช้จ่ายใด!

  • ต้องเป็นประชาชนคนไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
  • สามารถขอรหัส PIN Code ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักงานเขต หรือเทศบาล แห่งใดก็ได้ทั่วประเทศ 
  • โปรแกรมให้รหัสลับบุคคล หรือ PIN Code นี้จะอยู่ที่ โปรแกรมรับแจ้งให้บริการงานทะเบียนราษฎร ข้อที่ 11
  • ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของข้อมูลเท่านั้น
  • หลักฐานที่ใช้ แค่บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรสามารถนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบสูติบัตรไปยื่นขอได้ที่งานทะเบียนราษฎร)
  • เข้าใช้งานได้ที่ : http://www.khonthai.com/thailandgateway

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก PIN CODE มีอะไรบ้าง

1. เข้าตรวจสอบข้อมูลของตนเองจากฐานข้อมูลโดยตรง เช่น ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร ข้อมูลการทำบัตร ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส / หย่า ฯลฯ

2. สำหรับตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของภาครัฐที่ทางราชการจะแจ้งสิทธิของท่านให้ทราบผ่านทางเลือกนี้ และที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติม เช่น สิทธิการเลือกตั้ง, ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม การขึ้นทะเบียนทหาร, การทำใบขับขี่ เป็นต้น

3. สำหรับขอตรวจคัดรับรองสำเนารายการทะเบียนข้อมูลของตนเองผ่านทาง Internet และตู้บริการอเนกประสงค์ (MPM) เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อหน่วยงานโดยไม่ต้องพกพาเอกสารติดตัว

4. สำหรับเข้าสู่กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address khonthai.com) เพื่อรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารได้

5. สำหรับยืนยันตัวบุคคลในการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งต่อไป ป้องกันบุคคลอื่นสวมสิทธิ์

6. รหัสขอเข้ารับบริการต่างๆ ภาครัฐ (E-GOVERNMENT)

7. รหัสในการแสดงความคิดเห็น และลงประชามติ

8. รหัสในการขอเข้ารับบริการทางธุรกิจ (E-BUSSINESS)

9. รหัสในการยื่นคำร้องสอบถามข้อมูล หรือจ่ายค่าบริการภาครัฐ

10. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอใช้บริการทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

ที่มา : www.facebook.com วันที่ : 27 กันยายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

12,307อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่