ข่าวเทคโนโลยี » เทคโนโลยี

กลุ่ม Wi-Fi Alliance ประกาศเปิดตัวชื่อเรียกมาตรฐานใหม่ เพื่อป้องกันความสับสน และอยากสื่อสารให้เข้าใจง่ายขึ้นทั้งผู้ใช้งานและผู้ผลิตอุปกรณ์ โดยอย่างที่ทราบกัน เมื่อเผยโฉมเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายก็จะขึ้นต้นด้วย 802.11xxx แต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปจะตามด้วยตัวเลขเท่านั้น

ยกตัวอย่างเช่นถ้าใช้ WiFi 6 (802.11ax) นั่นหมายความว่ามีประสิทธิภาพดีกว่า WiFi 5 แต่หากเป็นตัวย่อ 802.11ac หรือ 802.11n ซึ่งคือ WiFi 5 และ WiFi 4 ตามลำดับ ก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเทคโนโลยีใดใหม่กว่ากันหากไม่ค้นหาข้อมูล หรือจะต้องใช้ร่วมกับเทคโนโลยีใดเวลาเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ดังนั้นเพื่อความไม่สับสนจึงเปลี่ยนมาใช้ตัวเลข เช่น มีอุปกรณ์เทคโนโลยี WiFi 6 อุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อรองรับตํ่าสุดคือ WiFi 4 จึงใช้งานได้นั่นเอง 

การเปลี่ยนชื่อเรียกเทคโนโลยี Wi-Fi เป็นตัวเลขมีรายละเอียดดังนี้

  • Wi-Fi 6 ใช้เรียกแทนเทคโนโลยี 802.11ax
  • Wi-Fi 5 ใช้เรียกแทนเทคโนโลยี 802.11ac
  • Wi-Fi 4 ใช้เรียกแทนเทคโนโลยี 802.11n

RELATED TO: