ข่าวเทคโนโลยี » ซอฟต์แวร์

เกือบสามเดือนหลังจากที่เริ่มมีการปล่อยแพลตฟอร์ม Android 9 Pie เวอร์ชั่นเต็มมาให้ผู้ใช้อุปกรณ์ Android บางรุ่นใช้งาน ตัวเลขสัดส่วนผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Android เวอร์ชั่นต่าง ๆ ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 ชี้ให้เห็นว่า Android 9 Pie ยังมีผู้ใช้ไม่ถึง 0.1% (ไม่แสดงบนแผนภูมิวงกลม) อย่างไรก็ตาม Android Oreo มีแนวโน้มสัดส่วนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเวอร์ชั่นที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดอันดับสองในขณะที่ Android Nougat ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดมีแนวโน้มสัดส่วนผู้ใช้งานลดลง

นอกจากผู้ผลิตสมาร์ทโฟนได้ปล่อยอัปเดตอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานแพลตฟอร์ม Android Oreo เพิ่มขึ้นแล้ว หากสังเกตดี ๆ จะเห็นว่าอุปกรณ์ระดับกลางและระดับล่างรุ่นใหม่ที่เปิดตัวออกมาในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมส่วนใหญ่มาพร้อมกับ Android 8.1 หรือ Android 8.0 Oreo ตั้งแต่แกะกล่องด้วย

Android เวอร์ชั่นเก่าอย่างเช่น Android Lollipop, Android Marshmallow, Android KitKat และ Android Jelly Bean ยังคงมีสัดส่วนผู้ใช้งานใกล้เคียงกับข้อมูลในเดือนกันยายนแม้จะมีแนวโน้มสัดส่วนผู้ใช้งานลดลงแต่ก็ไม่มากนัก

สัดส่วนผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Android เวอร์ชั่นต่าง ๆ ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 เรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ (ข้อมูลบันทึกจากอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน Google Play ในระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม ค.ศ. 2018)

  • Android 7.x Nougat 28.2% (เดือนกันยายน 30.8%)
  • Android 8.x Oreo 21.5% (เดือนกันยายน 14.6%)
  • Android 6.0 Marshmallow 21.3% (เดือนกันยายน 22.7%)
  • Android 5.x Lollipop 17.9% (เดือนกันยายน 19.2%)
  • Android 4.4 Kitkat 7.6% (เดือนกันยายน 8.6%)
  • Android 4.1 - 4.3 Jelly Bean 3.0% (เดือนกันยายน 3.5%)
  • Android 4.0.x Ice Cream Sandwich 0.3% (เดือนกันยายน 0.3%)
  • Android 2.3.x Gingerbread 0.2% (เดือนกันยายน 0.3%)