ข่าวเทคโนโลยี » แท็บเล็ต

มีรายงานจาก The Wall Street Journal ว่า Apple ได้ลดการผลิต iPhone รุ่นใหม่ปี 2018 ทั้ง 3 รุ่น ซึ่งอาจมาจากผลพ่วงของยอดขายที่ไม่ตรงตามเป้าในช่วงไตรมาสท้ายปีแบบนี้ และโดยเฉพาะ iPhone XR ที่ขายได้น้อยกว่ากำหนดอย่างมาก

ทั้งเรื่องยอดขายที่น้อยกว่าการคาดการณ์ รวมไปถึงทาง Apple ตัดสินใจวางขาย iPhone ถึง 3 รุ่นในปี 2018 ทำให้ส่งผลไปถึงการสั่งซื้อชิ้นส่วนการประกอบต่างๆ เพราะมีหลายชิ้นส่วนและหลายรุ่น ซึ่งนี้อาจเป็นอีกเหตุผลที่ต้องให้ทาง Apple ต้องสั่งลดการผลิตลงก็เป็นได้

หรือทั้งหมดอาจจะเป็นการตลาดของทาง Apple ก็เป็นได้ ด้วยการลดต้นทุนการผลิตด้วยการผลิตน้อยลง และไม่รีบปรับลดราคา iPhone เพื่อรีบขายออกเหมือนที่ทำมาตั้งนานแล้ว สุดท้ายก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงจาก Apple เกี่ยวกับข่าวลดการผลิต iPhone ปี 2018 ในครั้งนี้