ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

อีกไม่นานเราจะเปลี่ยนความคิดและความเคยชินที่ว่า "เปิด Wi-Fi ได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่แรงและเร็วกว่าเครือข่ายมือถือ"

ทุกวันนี้เราหยิบสมาร์ทโฟนมาใช้งาน ทำอะไร ๆ ผ่านหน้าจอได้มากมายโดยสิ่งที่อยู่คู่กันและขาดไม่ได้เลยก็คือ "สัญญาณอินเทอร์เน็ต"

ปกติแล้วการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi มักจะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลมากกว่าผ่านสัญญาณเครือข่ายมือถือ สมาร์ทโฟนหลายรุ่นจึงมีฟีเจอร์ที่สามารถค้นหาและเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ใกล้ที่สุดอัตโนมัติ

แต่ผลการศึกษาใหม่พบว่าเรื่องดังกล่าวอาจไม่จริงเสมอไปในบางประเทศ

Open Signal บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านสัญญาณไร้สายได้ทำการศึกษาใน 80 ประเทศทั่วโลกและพบว่ามี 33 ประเทศที่สัญญาณเครือข่ายมือถือเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของสัญญาณ Wi-Fi ในประเทศนั้น ๆ

เรื่องเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา (developing markets) ยกตัวอย่างเช่นในออสเตรเลีย เลบานอน กรีซและพม่า พบว่าสัญญาณเครือข่ายมือถือในประเทศเหล่านี้มีความเร็วมากกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi hotspot ราวๆ 10Mbps - 13Mbps

การศึกษานี้ยังชี้ให้เห็นเหตุผลที่เป็นปัจจัยหนุน เช่น ความง่ายในการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายผ่านการวางสายเคเบิล

อย่างไรก็ตามในประเทศที่มีเครือข่ายความเร็วสูงและมีความพร้อมในการให้บริการเหนือกว่าประเทศอื่นเช่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์และฮ่องกง พบว่า Wi-Fi ยังคงมีความเร็วเหนือเครือข่ายมือถือ ซึ่งเป็นเรื่องของการรักษาคุณภาพและมาตรฐานไว้ในระดับสูง

หลายปีมาแล้วมีการตั้งสมมุติฐานว่า

  • Wi-Fi มีความเร็วมากกว่าและให้ประสบการณ์โดยรวมที่ดีกว่าการใช้เครือข่ายมือถือ
  • แผนการใช้งานแพคเกจบนเครือข่ายมือถือจะมีราคาค่าใช้จ่ายมากขึ้นหากผู้ใช้ใช้งานเกินขีดจำกัดรายเดือน
  • เครือข่าย 2G / 3G จะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลช้ากว่าเครือข่าย LTE ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ในขณะที่ปัจจุบันเริ่มมีการพูดคุยเกี่ยวกับ 5G และมีการเปิดใช้งานแล้วในบางประเทศ บางทีตอนนี้อาจถึงเวลาแล้วที่ผู้ผลิตอุปกรณ์จะต้องมาพิจารณาสมมุติฐานข้างต้นใหม่

ในอนาคตอันใกล้เครือข่าย 5G จะเร็วกว่า LTE และอาจทำความเร็วได้เหนือกว่าสัญญาณ Wi-Fi เหมือนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในบางประเทศเวลานี้

ในรายงานเปิดเผยว่า "ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนจะตระหนักว่า Wi-Fi ไม่สามารถการันตีความเร็วเหนือเครือข่ายมือถือได้อีกต่อไป"

"ผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายและผู้บริโภคจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญของ Wi-Fi และเครือข่ายมือเสียใหม่เพื่อปรับตัวและเข้าถึงประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนให้รองรับกับยุค 5G ในอนาคต"

เมื่อยุค 5G มาถึง อีกหลายประเทศทั่วโลกก็จะได้รับอานิสงค์เช่นเดียวกัน

ที่มา : www.theverge.com วันที่ : 3 ธันวาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

3,064อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ