ข่าวเทคโนโลยี » เทคโนโลยี

หากคุณกังวลว่าราคาสินค้าในหมวดหมู่เทคโนโลยีบางอย่างอาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการตั้งภาษีศุลกากรขาเข้าของสหรัฐฯ ต่อสินค้าจีน คุณสามารถหายใจได้โล่งขึ้นตอนนี้เพราะทางสหรัฐฯ และจีนได้ตกลงที่จะ "พักสงครามการค้าลงชั่วคราว" เพื่อชะลอการปรับเพิ่มภาษีศุลกากรซึ่งจะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถทำการค้าต่อไปโดยยังไม่มีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มไปจากเดิม

ชาวอเมริกันยังคงเสียภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งมีผลในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2019 แทนที่จะต้องเพิ่มอัตราภาษีเป็นร้อยละ 25

ทั้งสองประเทศมีเวลา 90 วันที่จะแก้ปัญหากับคู่กรณีอย่างเช่นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตร หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้เมื่อครบ 90 วันหลังจากนี้อัตราภาษีศุลกากรจะถูกปรับเพิ่มขึ้น

ในช่วงหนึ่งของการเจรจาจีนตกลงที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากสหรัฐฯ จำนวนมากอันได้แก่กลุ่มสินค้าประเภทพลังงานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามมาตรการชะลอการขึ้นภาษีศุลกากรนี้ไม่ได้ครอบคลุมสินค้าทุกชนิด ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นนาฬิกาสมาร์ทวอทซ์และลำโพงไฮเทคยังคงถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราใหม่ แต่ก็ช่วยชะลอการปรับเพิ่มราคาของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ผู้บริโภคกำลังให้ความนิยมได้อีกหลายชนิดเลยทีเดียว

RELATED TO: