ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ RE100 ซึ่งเป็นโครงการระหว่างประเทศภายใต้การนำของ The Climate Group โดยร่วมมือกับ CDP ซึ่งเป็นสมาชิกระดับโกลด์ (Gold) รายแรกของญี่ปุ่น โครงการ RE100 มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100% ทั้งนี้ ฟูจิตสึมีแผนที่จะขยายการใช้พลังงานทดแทน โดยตั้งเป้าที่จะใช้แหล่งพลังงานทดแทน 100% สำหรับไฟฟ้าที่ใช้ในสถานประกอบการของกลุ่มบริษัท ทั้งในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ภายในปี 2593 นอกจากนั้น ฟูจิตสึจะดำเนินการวิจัยและพัฒนาและทดลองเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและจัดเก็บพลังงาน เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวางในสังคมโดยรวม

ภายใต้วิสัยทัศน์ด้านพลังงานและสภาพอากาศของฟูจิตสึ ซึ่งประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 โดยกำหนดแผนดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในระยะกลางถึงระยะยาว กลุ่มบริษัทฟูจิตสึตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของบริษัทฯ ให้เหลือศูนย์ภายในปี 2593 นอกเหนือจากการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานอย่างรอบด้านแล้ว ฟูจิตสึยังขยายการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ฟูจิตสึได้เข้าร่วมโครงการ RE100 ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนทั่วโลก โดยมีแผนที่จะกระตุ้นการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในสถานประกอบการต่างๆ ภายใต้กลุ่มบริษัทฟูจิตสึ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากดาต้าเซ็นเตอร์นอกประเทศญี่ปุ่น โดยฟูจิตสึจะกำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละภูมิภาค และขยายการจัดซื้อกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน พร้อมกันนี้ ฟูจิตสึจะดำเนินการวิจัยและพัฒนาและทดลองเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจัดการและการจัดเก็บพลังงาน และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วน

เป้าหมายการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึ

  • เป้าหมาย : 100% ภายในปี 2593
  • เป้าหมายระยะกลาง : 40% ภายในปี 2573

มร.แซม คิมมินส์ หัวหน้าโครงการ RE100 ของ The Climate Group: กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฟูจิตสึเข้าร่วมโครงการ RE100 ซึ่งนับเป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทของญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกมีความมุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานทดแทน 100%”

ฟูจิตสึได้จัดงานสัมมนาและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังสำหรับพนักงานทั่วโลก และเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ แซม คิมมินส์ หัวหน้าโครงการ RE100 ของ The Climate Group เข้าร่วมหารือในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ฟูจิตสึช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในการใช้พลังงานทดแทนอย่างแพร่หลายมากขึ้น