ข่าวเทคโนโลยี » เทคโนโลยี

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของสมาร์ทโฟนเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อาทิ ธุรกิจเกม, ธุรกิจความบันเทิงเพลงและหนักก็มีประเด็นน่าสนใจ โดยสองหน่วยงานองค์การอนามัยโลก World Health Organisation (WHO) กับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ International Telecommunications Union (ITU) ร่วมกันค้นคว้าสุขภาพปัญหาด้านเสียงพร้อมระบุว่าคนหนุ่มสาวนั่นมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียการได้ยิน

 

องค์กรอนามัยโลกเปิดเผยสถิติที่น่าสนใจจำนวนประชากรโลกประมาณ 5% หรือ 466 ล้านคน คิดเป็นเด็กอัตรา 34 ล้านคนนั้นสูญเสียการได้ยินอย่างถาวร ไม่กลับมา ซึ่งสาเหตุยังไม่ระบุแน่ชัด ทว่าสามารถระบุปัญหาได้ว่าเกิดจากการฟังเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน โดยระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อเราคือเกิน 85 เดซิเบลเกินแปดชั่วโมง หรือ 100 เดซิเบล เกิน 15 นาที

อย่างไรก็ดีอุปกรณ์ที่ส่งผลโดยตรงคือ อุปกรณ์สวมใส่อย่างหูฟังทั้งโดยตรงและเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟน ซึ่งเรามักเห็นข้อความแจ้งเตือนเสียงดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อหู เมื่อฟังเป็นเวลานาน หรือแย่ที่สุดคือไม่มีการแจ้งเตือนเลย ดังนั้นจึงคิดค้นระบบเรียกว่า "sound allowance" ทำหน้าที่แจ้งผู้ใช้งานว่ามีความเสี่ยงแล้วหากเสียงดังเกินไป

ก็เป็นเรื่องราวความปลอดภัยที่หยิบยกมาแจ้งเตือนกัน โดย WHO และ ITU ระบุว่าเรามักเห็นผู้คนหนุ่มสาวเพลิดเพลินกับความบันเทิงทั้งภาพและเสียงผ่านสมาร์ทโฟน จึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด นอกจากซอฟต์แวณ์ดังกล่าวจะถูกติดตั้งในอุปกรณ์พกพา ฝั่งรถยนต์ก็จะถูกติดตั้งด้วยเช่นกัน

RELATED TO: