ข่าวเทคโนโลยี » เทคโนโลยีภายในบ้าน

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้จัดงาน “Jump into Imaginative Color Space” งานแสดงภาพถ่ายสีพิเศษจากช่างภาพฝีมือระดับโลก พร้อมเปิดตัวแท่นพิมพ์ดิจิทัลสี High Chroma รุ่นใหม่ล่าสุด AccurioPress C83HC อย่างเป็นทางการที่สามารถพิมพ์สี sRGB ได้

ภายในงานมีนักออกแบบ และช่างภาพไทยมืออาชีพระดับโลกเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในมุมมองของ “คัลเลอร์ เทรนด์และแพคเกจจิ้ง เทรนด์” ในปี 2019 ประกอบด้วย คุณนภนีรา รักษาสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยินดีดีไซน์ จํากัด เจ้าของหลายรางวัลจากทั่วโลก,นายวิศรุต อังคทะวานิช Photographer and Photo Retouched ผู้ถ่ายภาพปลากัดใน iPhone, นายภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์ อาจารย์ภาคการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าของผลงาน Landscape ระดับ โลก และนายธนานันท์ ทองประเสริฐ Production Print Pre-Post-Sales Support Manager Marketing Engineer Support และนายบุญรัตน์ เรืองขำ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายในงานด้วย ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ