ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

ภาคการศึกษาในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาช่องทางการศึกษา พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลทางการศึกษาสู่โลกออนไลน์ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัว โครงการ Gen Next Academy ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ในรูปแบบ Active Learning เพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มทุกวัย สามารถเลือกเรียนสาขาวิชาต่างๆ ได้เหมือนการช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ พร้อมกับนำระบบชำระเงินแบบเรียลไทม์ของ Tree Pay ซึ่งอยู่ในเครือข่ายการให้บริการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้ามาเติมเต็มระบบการชำระเงินออนไลน์ให้มีความไหลลื่น ช่วยลดปัญหาในการจัดการทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการลงทะเบียนพร้อมกันจำนวนมาก ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า มธ.ได้ทำการเปิดตัว Gen Next Academy “ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา” ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มทุกวัย ตั้งแต่วัยเรียนไปจนถึงวัยเกษียณ สามารถเข้าเรียนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ หรือทบทวนความรู้เดิมและหาความรู้ใหม่ได้ตามความต้องการทั้งแบบออนไลน์และเข้าร่วมศึกษาในชั้นเรียน โดยได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามายกระดับการเรียนรู้ของนักศึกษา พร้อมปรับรูปแบบการเรียน และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนแบบ Active Learning เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างความสมดุลระหว่างการเรียนและการใช้ชีวิตที่เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

โครงการ Gen Next Academy ของธรรมศาสตร์ รูปแบบคล้ายร้านช้อปปิ้งออนไลน์ โดยศิษย์ธรรมศาสตร์สามารถเข้ามาเลือก Shopping เรียนสาขาวิชาต่างๆได้ จากนั้นจะมีใบ Invoice สรุปยอดที่ต้องชำระ บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือถือได้ทันที และที่สำคัญผู้ที่เข้ามาเรียนใน Gen Next Academy จะถือว่าเป็นศิษย์ธรรมศาสตร์ โดยไม่จำกัดวุฒิและอายุใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีการรับรองทั้งแบบประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาบัตร ขึ้นอยู่ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร เช่นเดียวกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เข้ามาเรียนก็สามารถนำเครดิตที่ได้ไปใช้ในการเรียนของรายวิชาเดียวกัน หากเข้าศึกษาต่อที่ มธ.

"ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำระบบชำระเงิน Tree Pay ซึ่งเป็นระบบ Real Time เข้ามาเสริมในเรื่องของการชำระเงินให้มีความไหลลื่นและตอบโจทย์คนยุคใหม่มากขึ้น ทำให้ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนสามารถรู้สถานะที่ว่างในการเรียน หากคอร์สเต็มแล้วก็จะไม่สามารถ ลงทะเบียนเรียนได้ช่วยลดปัญหาความวุ่นวายในการแย่งที่เรียน ไม่ต้องเสียเวลาทำเรื่องคืนเงินให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นระบบที่ทางมหาวิทยาลัยฯ มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในระดับสูง เนื่องจากได้รับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย (PCI) พร้อม ISO 27001 ในระบบการจัดเก็บข้อมูล โดยขณะนี้มีผู้เข้ามาใช้บริการชำระเงิน Tree Pay ทั้งสิ้นเกือบ 200 คนแล้ว"

รศ.ดร.ชาลี กล่าวว่า ปีแรกนี้ธรรมศาสตร์เปิดประมาณ 40 วิชาในอนาคตจะทำการพัฒนาหลักสูตร online ให้มีความเป็น Interactive มากขึ้นโดยสามารถโต้ตอบได้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนซึ่งก็จะนับว่าเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้แบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์กับนักศึกษาของของธรรมศาสตร์ ที่ต้องการเรียนข้ามหลักสูตรที่อยู่ในคลาสแบบออนไลน์ก็จะสามารถทำให้เรียนรู้ได้มากขึ้นเพราะคอร์สออนไลน์สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถเลือกเรียนในเวลาช่วงที่ตนเองมีศักยภาพเพียงพอตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ขณะนี้ยังเป็นเพียงการทดลองหลักสูตรซึ่งจะเปิดอย่างเต็มรูปแบบเดือนสิงหาคม โดยจะทำสื่อต่างๆ ให้ผู้ต้องการเรียนได้รับรู้มากยิ่งขึ้น ถึงเวลานั้นคาดว่าจะมีคนสนใจสมัครเข้ามาเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

นายสุวิชา นะลิตา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Tree Pay กล่าวว่า การให้บริการในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น เป็นส่วนหนึ่งในบริการระบบรับชำระเงินTree Pay ต้องการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ด้วยความเชี่ยวชาญอันยาวนานของกลุ่มผู้ถือหุ้น Tree Pay ซึ่งรวมถึง CAT จะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่เน้นเรื่องความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการธุรกิจรับชำระเงินที่สมบูรณ์แบบมีความคล่องตัวและรวดเร็วในทุกกระบวนการ นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของภาครัฐ

"ระบบการชำระเงินของ Tree Pay จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับธุรกิจไทยให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้น อันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) และผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งจะสามารถดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงยังเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของระบบธุรกรรมทางการเงิน ที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวไปยังจุดที่การพัฒนาระบบการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชีย”

นอกจากนี้ Tree Pay ยังเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย (PCI) พร้อม ISO 27001 โดยในระบบการจัดเก็บข้อมูลTree Pay นำเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในตลาดมาให้บริการ เพื่อนำเสนอระบบรับชำระเงินที่ได้รับความไว้วางใจ และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของคู่ค้า

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า “ในยุคดิจิทัล ธุรกิจการศึกษามีแนวโน้มขยายตัวและมีการแข่งขันกันมากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการเรียนการสอนบนโลกออนไลน์ เพื่อดึงดูดความสนใจและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากก็คือ โครงการ Gen next Academy ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนออนไลน์ครบวงจร โดยสามารถสื่อสารกับผู้เรียนแบบ Interactive เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตามความสะดวก ในการลงทะเบียน CAT และ Tree Pay ได้เข้าไปช่วยวางระบบ “ชำระเงินออนไลน์” เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคยุคใหม่ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาภาคปกติได้ อันจะส่งผลต่อการช่วยพัฒนาระดับการศึกษาในภาพรวมของประเทศ

สำหรับ Digital Transformation Trends in Education ที่เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอน ในมุมเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต CAT มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจต่างๆ รวมถึงภาคการศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังส่งผลต่อการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจในอนาคตที่จะทำให้ประเทศเราเติบโตอย่างยั่งยืน โดย CAT ได้มีการพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน อาทิ บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Tree Pay ซึ่งร่วมทุนกับบริษัทโทรคมนาคม และผู้ให้บริการ Payment Gateway ชั้นนำในระดับภูมิภาค ทำให้มีความพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจ e-commerce ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดย Tree Payได้เป็นผู้วางระบบชำระเงินออนไลน์ ให้กับโครงการ Gen Next Academy ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปัจจุบันมีผู้ใช้บริการในหลากหลายธุรกิจ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก”

ที่มา : www.cattelecom.com วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562

1,076อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ