ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ทุกๆ องค์กรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

เช่นเดียวกับ Block Chain เทคโนโลยีสำคัญที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ Bitcoin และ Ethereum ในวันนี้จะทวีความสำคัญขึ้นเมื่อโลกก้าวสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (cashless society) อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของเทคโนโลยี Blockchain นั้น ยังสามารถนำไปปรับใช้ได้ในอีกหลากหลายธุรกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าว จึงจัดการอบรมหลักสูตร “Block Chain Technology : Insight and Implement for Globalization 4.0 ” ขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรม CAT Telecom นนทบุรี

สุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ กลุ่มบริการลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “CAT ได้จัดกิจกรรม “Click! CAT” ซึ่งเป็นการอบรมเชิงบรรยายและปฏิบัติการในหัวข้อที่น่าสนใจให้แก่ลูกค้ากลุ่มบริการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต มาโดยตลอด โดยในครั้งนี้ เป็นหลักสูตร “Block Chain Technology : Insight and Implement for Globalization 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากมาย อาทิ ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , คุณศรายุทธ ฉายสุริยะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไนซิส โซลูชั่นส์ จำกัด , คุณศุภวัฒน์ ปักเข็ม Engineering Director บริษัท Green Cluster จำกัด และ คุณชัยพร ทบแป ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ CAT Telecom”

ในการอบรมนี้ มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วางแผนเชิงกลยุทธ์หน่วยงานสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ จากบริษัทชั้นนำในหลากหลายธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ท่าน ซึ่งได้รับความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยี Blockchain, Bitcoin, Ethereum รวมทั้งองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แนวทางการประยุกต์ใช้ Block Chain สำหรับระบบสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย อาทิ Fintech, Distributed Ledger, Cryptography, Biometric, Authentication mobile interfaces and devices เป็นต้น

“ CAT หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมอบรม ได้เข้าใจถึงเทคโนโลยี Block Chain และระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงชั้นความลับของข้อมูลระบบสารสนเทศ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อวางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” คุณสุวรรณากล่าว

ติดตามกิจกรรม Click CAT ได้ทาง www.catdatacom.com

ที่มา : www.catdatacom.com วันที่ : 12 มีนาคม 2562

864อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ