ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ ผู้อำนวยการธุรกิจคอนเทนต์ LINE ประเทศไทย เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดย LINE TV ได้รับพระราชทานรางวัลสาขาองค์กรดีเด่น ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ทางสมาคมฯ มอบรางวัลให้แก่องค์กร และสื่อดิจิทัล ที่ทำคุณประโยชน์ และสนับสนุนกิจการด้านวิทยุและโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และ LINE TV ถือเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์เจ้าแรกและเจ้าเดียวได้รับรางวัลในปีนี้

สำหรับรางวัลเทพทองถือเป็นรางวัลเกียรติยศของบุคลากรและองค์กรต่างๆ ในแวดดวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีผลงานดี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง