ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

นายวิโรจน์ เจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรในระบบวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมเปิดงานเสวนา ‘การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT’ ที่ CAT และ สกว. ร่วมกันจัดขึ้น ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารสโมสร CAT สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยมีนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักวิจัยและผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและสามารถยกระดับการใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน โดยสร้างแพลตฟอร์มในระดับใดก็ได้ที่ CAT มีอยู่ตั้งแต่โครงข่ายการสื่อสารจนถึงบริการต่าง ๆ โดยมีกรอบการวิจัยหลักใน 7 กลุ่มงาน ได้แก่ IoT, Cloud Technology, LoRaWAN, Embedded Computing, AI, Data Analytics และ Smart Cities & Smart Agriculture

การขอรับทุนวิจัยในครั้งนี้ทั้งนักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถดำเนินการร่วมกันโดยยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ที่ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยจนถึงความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งจะขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยสูงสุดได้ถึง 80% ของงบวิจัยที่ตั้งไว้โดยไม่จำกัดงบประมาณต่อโครงการ

ทั้งนี้ CAT และ สกว. ร่วมกันสนับสนุนงบวิจัยรวม 50 ล้านบาท และ CAT ยังพร้อมให้การสนับสนุนในใช้โครงข่าย ระบบหรือบริการต่าง ๆ เช่น Cloud, LoRaWAN, Big Data ฯลฯ อีกด้วย ซึ่งหากโครงการผ่านการพิจารณาจาก CAT และ สกว. และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้วิจัยและผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นดังกล่าวร่วมกับ CAT ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมให้บริการกับ CAT หรือสิทธิในการใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัย เป็นต้น

นักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครขอทุนวิจัยได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 5962 2951, 09 3125 4163 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/DigitalEconomybyTRF

ที่มา : www.facebook.com วันที่ : 9 เมษายน 2562

ไฮไลท์ข่าวเด่น

500อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ