ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

เนื่องในวันคุ้มครองโลกในปี 2562 นี้ อาลีบาบาถือโอกาสรายงานพันธกิจของอาลีบาบากรุ๊ปในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาโลกของเราให้ยั่งยืน หนึ่งในพันธกิจที่มูลนิธิอาลีบาบาให้ความสำคัญ คือ การรักษาทรัพยากรน้ำ ในปี 2555 อาลีบาบาได้ออกแคมเปญแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำโดยช่วยเหลือองค์กรที่ไม่แสดงผลกำไรด้านสิ่งแวดล้อม และในปีที่แล้วอาลีบาบาสนับสนุนกว่า 20 โครงการซึ่งส่งผลแก่แม่น้ำ 1,312 สาย ใน 389 เมืองทั่วประเทศจีน

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาลีบาบาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ โครงการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่

  • สร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่คนกว่า 35 ล้านคน

มูลนิธิอาลีบาบาสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ประชากรทั้งสิ้น 35 ล้านคน ในปี 2561 หนึ่งในโครงการเด่น อาลีบาบาได้ร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองอู่ฮั่น เพื่อริเริ่มโครงการเกี่ยวกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนประถมและมัธยม ให้แก่นักเรียนกว่า 350,000 คน ใน 150 โรงเรียน

  • สมาร์ท โลจิสติกส์ โดยไช่เหนียว

บริษัทด้านโลจิสติกส์ในเครืออาลีบาบา กรุ๊ปอย่างไช่เหนียว ริเริ่มโครงการครบวงจร อาทิ พัฒนาระบบการรีไซเคิลวัสดุ การผลิตบรรจุภัณฑ์ การวางแผนเส้นทางการขนส่งและการส่งสินค้า ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ระบบอัลกอริทึมของไช่เหนียวช่วยลดขนาดพัสดุจำนวนกว่า 500 ล้านชิ้น โดยมีการตั้งศูนย์รีไซเคิลทั้งสิ้น 500 แห่ง ใน 200 เมืองทั่วจีน

  • ริเริ่มไอเดีย Green Map มีผู้ใช้ 700 ล้านคน

ปี 2561 อาลีบาบาร่วมกับ Amap ริเริ่ม “Act Towards a Beautiful China” ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยสร้างคู่มือแผนที่สีเขียว ซึ่งมีผู้ใช้กว่า 700 ล้านคน Green map อาศัยบริการแผนที่ของ Amap เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

  • ปลูกต้นไม้ 100 ล้านต้น

ล่าสุดเดือนเมษายน 2562 “Alipay Ant Forest” โครงการจากบริษัท Ant Financial ภายใต้อาลีบาบากรุ๊ป ซึ่งมีผู้ใช้กว่า 500 ร้านคนทั่วประเทศ ที่ช่วยปลูกต้นไม้ 100 ล้านต้น ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 933 ตารางกิโลเมตร โครงการดังกล่าวสามารถเปลี่ยน “พลังงานสีเขียวเสมือนจริง” บนอาลีเพย์ แอป ให้กลายเป็นต้นไม้จริงๆ เมื่อผู้ใช้เก็บสะสมคะแนนด้านพลังงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

  • ร้อยละ 0.3 ของงบประมาณบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล

ในปี 2553 อาลีบาบาประกาศจะอุทิศ ร้อยละ 0.3 ของงบประมาณทั้งหมด ให้แก่องค์กรการกุศล ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่อาลีบาบาให้ไว้และนำมาก่อตั้งมูลนิธิของตนเองในปีต่อมา

ที่มา : www.alibabagroup.com วันที่ : 22 เมษายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

748อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ