ข่าวไอที » สมาร์ทโฟน

OPPO เปลี่ยนโลโก้ใหม่ หลังจากที่ใช้โลโก้เดิมมาหลาย โดยที่โลโก้ใหม่จะมีตัวหนังสือที่บางกว่าโลโก้เดิม พร้อมทั้งเลือกใช้ฟอนต์ที่ทันสมัยมากขึ้น และมีขนาดเท่ากัน ซึ่งจะต่างจากฟอนต์เดิมตรงที่ตัวอักษร P จะเว้นช่องว่างไม่ติดกัน และตัวฟอนต์ค่อนข้างหนา

โดยที่โลโก้ใหม่ของ OPPO ได้ถูกนำไปใช้แล้วบนเว็บไซต์ของประเทศจีน และจะปรากฎที่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Reno เป็นรุ่นแรก