ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

งาน Huawei Global FSI Summit 2019 เปิดฉากขึ้นในวันนี้ ภายใต้หัวข้อ "Holistic Digital Transformation, Taking the Pulse of Smart Finance" โดยมีลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงิน ตลอดจนพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งมากกว่า 2,000 ราย อาทิ Deloitte, Industrial and Commercial Bank of China, China Life Insurance, Sberbank, Erste Bank, Shenzhen Stock Exchange, Bradesco, Guotai Junan Securities และ Zhejiang Rural Credit งานนี้มุ่งอภิปรายถึงความท้าทายใหม่ ๆ ที่อุตสาหกรรมบริการทางการเงินเผชิญในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแผนงานริเริ่มในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล พร้อมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ เพื่อช่วยให้สถาบันการเงินจำนวนมากขึ้นสามารถเดินทางไปบนถนนสายดิจิทัลสู่การเงินอัจฉริยะได้อย่างตลอดรอดฝั่ง

บริการทางการเงินทุกหนแห่ง พร้อมก้าวสู่โลกการเงินอัจฉริยะด้วย "AI+DATA"

Ma Yue รองประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ย และประธานฝ่ายขายทั่วโลกของกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดยระบุว่า "บริการการเงินได้เข้าสู่ยุค 4.0 และกำลังกระจายไปทุกที่ ซึ่งผลักดันให้สถาบันการเงินต้องสร้างแพลตฟอร์มและอีโคซิสเต็มสำหรับรองรับการพัฒนาโมเดลธุรกิจและบริการใหม่ ๆ เทคโนโลยี AI และดาต้า ถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักที่ทำให้นวัตกรรมธุรกิจการเงินเกิดขึ้นได้ โซลูชั่น AI+ Data ของหัวเว่ยจะช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนระบบ ICT แบบปิดไปเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์แบบเปิด ซึ่งจะเปิดทางให้ดาต้าค่อย ๆ พัฒนาไปเป็นบิ๊กดาต้าและฟาสต์ดาต้า เรากำลังช่วยให้ลูกค้าสร้างแพลตฟอร์ม AI และก้าวไปสู่โลกแห่ง Smart Finance"

Tim Pagett ผู้บริหารสายงานอุตสาหกรรมบริการทางการเงินประจำเอเชีย ของ Deloitte แสดงความเห็นว่า "ก้าวย่างของการเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนจากการเดินเป็นเส้นตรงไปเป็นการก้าวกระโดด ข้อมูลทั้งแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้างกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว การได้มาซึ่งข้อมูล มองเห็นข้อมูล และรวบรวมข้อมูลบิ๊กดาต้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรและองค์กรธุรกิจแบบดิจิทัลได้สร้างสภาพแวดล้อมตลาดใหม่ ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ดิจิทัลที่ราบรื่น อันจะนำไปสู่ความยืดหยุ่นและคล่องตัวของเทคโนโลยี บุคลากร และวัฒนธรรมทางธุรกิจ"

Smart Banking: เทคโนโลยีการเงินนำเสนอสุดยอดประสบการณ์ธนาคารอัจฉริยะ

ธนาคารอัจฉริยะกำลังกลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของภาคธุรกิจธนาคารทั่วโลกในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล Zhang Yan รองผู้จัดการทั่วไป แผนกเทคโนโลยี ธนาคาร ICBC เปิดเผยว่า ICBC มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการบูรณาการธนาคารและระบบนิเวศในเชิงลึก วางโครงสร้างสถาปัตยกรรมธุรกิจใหม่ในรูปแบบ "all-customers, omni-channels, and all-products" ด้วยระบบนิเวศระบบใหม่ และจากนั้น จึงได้ผลักดันการพลิกโฉมสถาปัตยกรรมไอทีแบบดูอัลคอร์ "host + open platform" การดำเนินการเช่นนี้มีเป้าหมายเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงบริการทางการเงินให้เป็นอัจฉริยะ ทั่วถึง และเปิดกว้าง และเพื่อสร้างระบบการธนาคารอัจฉริยะแบบเปิดที่บูรณาการการเงินกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

"นวัตกรรมฝังลึกในดีเอ็นเอของ Erste และเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจหลักภายใน Erste Bank โดย Erste ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ธนาคารสามารถสร้างโซลูชั่นฟินเทคขึ้นมาจากศูนย์ เพื่อให้บริการสินเชื่อเพื่อการค้าและธนาคารเพื่อรายย่อย" Clemens Müller, Executive Assistant แผนก BOD ของธนาคาร Erste Bank กล่าว

ขณะที่ Yang Gang รองผู้จัดการทั่วไป แผนกการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ Zhejiang Rural Credit ระบุว่า Zhejiang Rural Credit ได้บูรณาการทรัพยากรดิจิทัลใหม่ ๆ เข้าสู่ทุกสถานการณ์และการเชื่อมต่อของห่วงโซ่คุณค่าบริการทางการเงินในชนบท เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านในช่วงสุดท้าย หรือ "last mile" ของอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

Smart Insurance: ข้อมูลเชิงลึกและบริการที่ได้รับการยกระดับ หนุนธุรกิจประกันภัยอัจฉริยะ

Lin Zhipeng รองผู้จัดการทั่วไปแผนกข้อมูล บริษัท China Life Insurance กล่าวว่า "China Life สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นหนึ่งโดยใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมไอทีแบบคลาวด์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จากจุดนี้เอง เราจึงสามารถสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจดิจิทัลที่รวมการดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ และบริการการเงินเข้ากับธุรกิจประกันภัยหลัก เพื่อนำเสนอบริการประกันอัจฉริยะที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยกระดับชีวิตของผู้คน"

Smart Securities: สถาปัตยกรรมสุดล้ำเร่งการเปลี่ยนผ่านธุรกิจหลักทรัพย์สู่ความเป็นอัจริยะ

Yu Huali หัวหน้าวิศวกรของ Shenzhen Stock Exchange กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นได้เร่งการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมทางเทคนิคโดยให้ความสำคัญกับการวางเครือข่าย การทำให้เป็นดิจิทัล และการสร้างความเป็นอัจฉริยะในสภาพแวดล้อมการเงินแบบเปิด โดย AI และดาต้าช่วยปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยง เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของแพลตฟอร์มการซื้อขาย และส่งเสริมการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ที่เข้มแข็ง

Yu Feng ผู้อำนวยการฝ่ายไอที บริษัทหลักทรัพย์ Guotai Junan Securities ระบุว่า บริษัทดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการธรรมาภิบาลข้อมูล ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า ออกแบบขั้นตอนการดำเนินงานใหม่ และยกระดับโมเดลธุรกิจ ทางบริษัทเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศข้อมูลในเชิงรุก เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมหลักทรัพย์ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

Smart Exhibition Hall: นำเสนอประสบการณ์การบริการเฉพาะสถานการณ์

หัวเว่ยและพันธมิตรได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมในห้องจัดแสดงอัจฉริยะขนาดกว่า 800 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ Smart Experience, Smart Decision-making, Smart Architecture และ Fundamental Research เพื่อสาธิตโซลูชั่นการเงินอัจฉริยะแบบฟูลสแตกที่สร้างประสบการณ์การบริการเฉพาะสถานการณ์

  • Smart Experience: เคาน์เตอร์บริการตนเองอัตโนมัติ บริการลูกค้าอัจฉริยะ และธนาคาร VR เหล่านี้คือแอปพลิเคชั่นสุดก้าวล้ำของหัวเว่ยในด้าน IoT และความมั่นคงปลอดภัยอัจฉริยะ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่หัวเว่ยช่วยสถาบันการเงินติดต่อกับลูกค้า และมอบสุดยอดประสบการณ์การบริการให้แก่ลูกค้า
  • Smart Decision-making: ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพสูงและชาญฉลาดของหัวเว่ย อาทิ การควบคุมความเสี่ยงอัจฉริยะ คลังข้อมูลแบบหลอมรวม และเครือข่าย AI Fabric สนับสนุนการดำเนินงานและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน
  • Smart Architecture: สถาปัตยกรรมล้ำสมัยในรูปแบบ "one cloud + three networks" แสดงให้เห็นถึงความสามารถของหัวเว่ยในการช่วยให้ลูกค้าในภาคการเงินสามารถสร้างสถาปัตยกรรม ICT อัจฉริยะแบบเปิดที่ขยายขนาดได้ ตลอดจนเปิดตัวบริการใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ธนาคารเสมือน ประกันภัยระบบคลาวด์ และการตรวจสอบเครดิตบนบล็อกเชน แสดงให้เห็นถึงแนวทางของ HUAWEI CLOUD ในการตอบรับกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความน่าเชื่อถือ
  • Fundamental Research: แสดงจุดแข็งด้าน R&D ของหัวเว่ยในด้าน AI, ชิป, IoT และ 5G พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น 5G รูปแบบต่าง ๆ

กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ย ยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์ "Platform + AI + Ecosystem" พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อให้บริการเชื่อมต่อทุกหนแห่งและความเป็นอัจฉริยะอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดจนบูรณาการ ICT รูปแบบใหม่ผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อช่วยให้ลูกค้าองค์กรธุรกิจและหน่วยงานรัฐบาลประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เมืองกว่า 700 แห่งทั่วโลก และบริษัท 211 แห่งในทำเนียบ Fortune Global 500 ซึ่งรวมถึง 48 บริษัทใน 100 อันดับแรก ต่างเลือกหัวเว่ยเป็นพันธมิตรในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

หัวเว่ยยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำ สถาบันวิจัย และนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระทั่วโลก เพื่อเร่งผลักดันการพลิกโฉมสถาบันการเงิน หัวเว่ยให้บริการสถาบันการเงินมากกว่า 1000 แห่ง ซึ่งรวมถึงธนาคาร 20 แห่งใน 50 อันดับแรกของโลก

งาน Huawei Global FSI Summit 2019 จัดขึ้นในเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.huawei.com

ที่มา : www.huawei.com วันที่ : 29 เมษายน 2562

ไฮไลท์ข่าวเด่น

526อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ