ข่าวไอที » เทคโนโลยี

เหมือนว่าทาง Apple จะให้สนใจเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอด้วยเหมือนกัน หลังจากพวกเขา ได้ทำการจดสิทธิบัตรที่ชื่อว่า Acoustic fingerprint imaging กับทาง US Patent และ Trademark Office เพื่อการสแกนลายนิ้วมือทุกที่บนหน้าจอ

โดยรูปแบบการทำงานของ Acoustic fingerprint imaging จะทำงานด้วยการเปลี่ยน "คลื่นเสียง" เป็น "คลื่นสั่น" เพื่อให้เกิดสิ่งที่ต้องการ ซึ่งวิธีนี้จะมีผลทำให้หน้าจอแสดงสแกนลายนิ้วมือได้ทันที

นอกจากนี้ยังการจดสิทธิบัตรอีกอย่างที่ชื่อว่า “Acoustic imaging system for spatial demodulation of acoustic waves” ซึ่งเทคนิคนี้จะมาการทำงานเหมือนกัน แต่จะการใส่รายละเอียดที่มากกว่า โดยการสแกนลายนิ้วมือจะไม่จำเป็นต้องตอบสนองกับหน้าจอแสดงผลเท่านั้น ยังตอบสนองได้กับ กระจก, พลอย, หรือโลหะได้อีกด้วย

จากตรงนี้พอจะทราบได้ว่า Apple ยังไม่ทิ้งเทคโนโลยี TouchID และมุ่งตรงไปที่ FaceID แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งอนาคตอาจจะเห็น Apple กลับมาจริงจังกับเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือ และอาจจะมีจุดเด่นที่เหนือกว่าค่ายอื่นๆ ก็ได้