ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 หนุนการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ที่เป็นพลังสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเตรียมจัดกิจกรรม Thailand Animation Project Pitching Workshop (TAP)

ขอเชิญชวนผู้สนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา กับกิจกรรมระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30-17.00 น. ณ TCDC ไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศคับคั่ง อาทิ Mr. Silas Hickey, Senior Director Cartoon Network Asia Pacific  Mr. Sasapitt  Rujirat, Animation Producer True Corporation  (Kid business) Mr. Tod Polson, Creative director at Prodigal Pictures  Ms. Yuka Matsushita, CEO, ACALI Inc เป็นต้น 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/rkd1GTPhQcnZ2sye9 

ไฮไลท์ข่าวเด่น

อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

คำศัพท์ไอที

เรื่องราวน่าสนใจ