ข่าวเทคโนโลยี » การสื่อสาร

นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า my by CAT บริการโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต 4G และ 3G จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยสนับสนุนแท่นชาร์ตร่วมกับบริษัท มิลเลี่ยน อายส์ จำกัด จำนวนกว่า 60 จุด สำหรับอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ค ไอแพด ได้ติดต่อสื่อสารถึงกันทุกที่ ทุกเวลา

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถใช้บริการแท่นชาร์ตดังกล่าว ได้ในบริเวณที่พักโดยสารอาคารขาออกภายในประเทศ และบริเวณที่พักผู้โดยสารอาคารขาออกระหว่างประเทศ โดยเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป