ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีฯ และนายชาตรี นิลน้ำเพ็ชร ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ จับมือ กลุ่มทรู โดย นายอาณัติ เมฆไพบูลย์พัฒนา ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค-กรุงเทพ /ปริมณฑล และนายจิระชัย คุณากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการโครงข่าย ลงนามความร่วมมือติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทั้งวิทยาเขตรามคำแหง และบางนา รวมถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ด้วย WiFi จากทรูมูฟ เอช ตลอดจนจัดทีมวิศวกรดูแลระบบและอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ

ที่มา : www.truecorp.co.th วันที่ : 9 มิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

687อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ