ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

นางสาวนภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนทั่วโลก เข้าพบ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ท ซิตี้) ในประเทศไทย และได้นำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่สามารถให้ความร่วมมือสนับสนุนแนวทางการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในโครงการนำร่องที่มีความพร้อม เช่น ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน กรุงเทพ และ จังหวัดพื้นที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  เมื่อเร็วๆ นี้ ณ กระทรวงคมนาคม

วันที่ : 10 มิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

455อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ