ข่าวเทคโนโลยี » เทคโนโลยี

INET Security Analytics (Powered by CISCO Tetration) คือ ระบบ Nearly Real-Time Analytics ที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และ Network ผ่านเซ็นเซอร์ของระบบ โดยหน้าที่หลักของ INET Security Analytics (Powered by CISCO Tetration) คือ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมจาก Flow, Process และลักษณะของ Workload ด้วยการใช้ Machine Learning ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเห็นการทำงาน รวมถึงตรวจสอบความผิดปกติ และปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบ เพื่อทำการแก้ไขได้อย่างตรงจุด สามารถมองเห็นภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นดังนี้

  • ติดตั้งและใช้งานกับระบบได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Windows Server, Windows Desktop, RHEL, Cent OS, Oracle, Ubuntu และ SUSE Linux Enterprise Server
  • แสดง Flow ในการทำงานทั้งหมดของ Application ที่ใช้งานอยู่ รวมถึงการเชื่อมต่อทั้งหมดของ Application นั้น ๆ
  • ตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ระบบ Network และ Application ตลอดเวลา
  • วิเคราะห์การเชื่อมต่อของระบบทั้งหมดแบบจุดต่อจุด (Hop by Hop) เพื่อให้สามารถวางแผนการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • แจ้งเตือนและระบุผลกระทบ เมื่อเกิดความผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูล รวมไปถึงระบุปัญหาที่ก่อให้เกิดการติดขัด (Bottleneck) ของระบบ Network หรือ Application
  • ป้องกันการสื่อสารที่มีความเสี่ยง อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยของข้อมูลตามนโยบาย Whitelist Policy ได้โดยอัตโนมัติจากพฤติกรรมการทำงานของ Application (Whitelist Policy คือ นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย)

จะเห็นได้ว่าระบบเหล่านี้มีความสำคัญและจำเป็นต่อธุรกิจที่ต้องมีเทคโนโลยีรองรับ เพราะปัจจุบันนี้แทบจะทุกธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับสาระและประโยชน์ของระบบ INET Security Analytics (Powered by CISCO Tetration) ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณให้มีความสามารถวิเคราะห์การทำงานแบบเรียลไทม์มากยิ่งขึ้น และสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างละเอียดและมีความแม่นยำอีกด้วย สำหรับระบบ INET Security Analytics (Powered by CISCO Tetration) วันนี้ INET มีเปิดให้บริการทดสอบฟรี 30 วัน หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ marketing@inet.co.th