ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

Huawei เปิดตัวโซลูชั่น Urban Rail Light Cloud, next-generation LTE-R และ 5G Digital Indoor System (DIS) อย่างเป็นทางการที่งาน UITP Global Public Transport Summit 2019 ภายใต้แนวคิด "Cloud-Based Urban Rail, the Art of Mobility" โดยบริษัทได้นำเสนอแนวทางในการใช้โซลูชั่น ICT เพื่อขับเคลื่อนการขนส่งระบบรางในยุคดิจิทัลที่การเชื่อมต่อครอบคลุมทุกหนแห่ง โซลูชันเหล่านี้ส่งมอบบริการต่าง ๆ ในรูปแบบคลาวด์ การเชื่อมต่อบรอดแบนด์ และทางรถไฟดิจิทัลที่เชื่อมต่อถึงกันได้ดีขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างระบบการขนส่งทางรางที่ปลอดภัยขึ้น ฉลาดขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร และผลักดันนวัตกรรมการบริการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

Urban Rail Light Cloud Solution: โซลูชั่นนี้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่นขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การประมวลผล การจัดเก็บ เครือข่าย และความปลอดภัย ไปเป็นทรัพยากรรูปแบบเสมือน จากนั้นทรัพยากรเหล่านี้จะถูกจัดสรรไปยังระบบแอปพลิเคชั่น ๆ ผ่านทางโฮสต์แบบเสมือน อุปกรณ์เครือข่ายแบบเสมือน และอุปกรณ์ความปลอดภัยแบบเสมือน ทำให้สามารถผนวกรวมอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูล และลดต้นทุนการจัดซื้อและการติดตั้งวางระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชั่นนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ความสามารถปรับตัวและความยืดหยุ่นในระดับสูง จึงเหมาะสำหรับการขนส่งทางรางที่มีความจุผู้โดยสารน้อยถึงปานกลาง (เช่น รถไฟรางเบา รถไฟรางเดี่ยวหรือโมโนเรล รถราง รถไฟระบบแม่เหล็กหรือแม็กเลฟ และรถไฟความเร็วสูงในเขตเมือง) นอกจากนั้น ยังสามารถประยุกต์ใช้บริการ Urban Rail Cloud (ISCS/TIAS, ACC/MLC convergence center และ road network application cloud) กับทุกสถานการณ์ พร้อมรองรับการขยายไปสู่ converged clouds และ urban rail clouds ได้อย่างราบรื่น

Next-generation LTE-R Solution: โซลูชั่น LTE-R ของหัวเว่ยได้รับการพิสูจน์ยืนยันแล้วจากพันธมิตรและลูกค้า และอยู่ระหว่างการติดตั้งใช้งานในประเทศจีน โซลูชั่นนี้สนับสนุนการพัฒนาสู่ 5G และการเชื่อมต่อกับ GSM-R ทั้งยังมาพร้อมกับคุณสมบัติขั้นสูง ได้แก่ บริการ multiple trunking อาทิ บริการเสียง วิดีโอ และข้อมูล Mission Critical Push-to-Talk (MCPTT) ตลอดจนใช้เครือข่าย LTE-R เพื่อช่วยในการควบคุมรถไฟและการเดินรถไฟ ระบบข้อมูลผู้โดยสาร (PIS) กล้องวงจรปิด CCTV และบริการทางรางอื่น ๆ โซลูชั่นนี้เมื่อใช้ร่วมกับเทคโนโลยี 5G จะช่วยยกระดับทางรถไฟในอนาคตให้มีความเป็นอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างถึงกันอย่างครอบคลุม

5G DIS Solution: หัวเว่ยเปิดตัว 5G LampSite ซึ่งเป็นโซลูชั่นเครือข่าย 5G ชั้นนำสำหรับฮับการขนส่งอัจฉริยะ โดย 5G LampSite ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น DIS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหลายเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถรองรับทั้ง LTE และ 5G นอกจากนี้ยังติดตั้งง่าย และช่วยลดความยุ่งยากด้าน O&M โซลูชั่นนี้วางรากฐานให้กับฮับการขนส่งอัจฉริยะ ด้วยการนำเสนอบริการการสื่อสารอัจฉริยะสำหรับผู้โดยสารจำนวนมาก อีกทั้งทำให้การจัดการสภาพคล่อง การตรวจสอบความปลอดภัย และการจำหน่ายตั๋วนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น

Eman Liu ประธานกลุ่มธุรกิจการขนส่งทั่วโลกของหัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรส์ บิสสิเนส กรุ๊ป กล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับที่งาน UITP เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนว่า “การขนส่งทางรางเป็นระบบที่ซับซ้อน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกันหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นราง ยานพาหนะ AFC และสัญญาณ ดังนั้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่อถึงกันอย่างราบรื่นทั่วทั้งระบบ ผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์การสื่อสารสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล และมีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ผนวกรวมคลาวด์ IoT บิ๊กดาต้า และ AI เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อรับรองความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ หัวเว่ยตั้งเป้าที่จะช่วยให้ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการการขนส่งสามารถเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลได้ ด้วยการเสนอโซลูชั่น Urban Rail Cloud และโซลูชั่นการสื่อสารระบบรางอื่น ๆ ตลอดจนร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนระบบรางสู่อนาคต”

งานประชุม Huawei Global Railway Summit ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา ดึงดูดองค์กรอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการขนส่งระบบราง ผู้พัฒนาระบบ และพันธมิตรกว่า 100 ราย เช่น UITP, Industrial Internet Consortium (IIC) และ MTR Corporation Limited ให้มาร่วมกันแบ่งปันแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลก

ที่งาน UITP Global Public Transport Summit 2019 หัวเว่ย พร้อมด้วยพันธมิตรในอุตสาหกรรม ได้สาธิต 5G LampSite, LTE, Wi-Fi 6, เครือข่าย IP, เครือข่ายการส่งข้อมูลผ่านระบบออปติก, เซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูล, คลาวด์สำหรับรถไฟในเมือง และโซลูชั่นการขนส่งอัจฉริยะบนคลาวด์ เพื่อแสดงวิธีการให้บริการการสื่อสารที่เชื่อถือได้แบบครบวงจรสำหรับการขนส่งสาธารณะ

  • Wi-Fi 6 ซึ่งเป็นมาตรฐาน Wi-Fi ล่าสุด ใช้เทคโนโลยี 5G หลายอย่างเพื่อพัฒนาแบนด์วิธ ลดความหน่วง และขยายการเข้าถึงผู้ใช้
  • มาตรฐานการสื่อสารของรถไฟกับรางแบบ LTE ที่สนับสนุนโดยหัวเว่ย ได้ถูกนำไปใช้กับระบบรางรถไฟหลายร้อยแห่ง ซึ่งที่บูธของหัวเว่ยมีการแนะนำการใช้ LTE กับบริการรถไฟ ทั้งที่เป็นบริการหลักและไม่ใช่บริการหลัก
  • โซลูชั่น Urban Rail Cloud ของหัวเว่ย ใช้การเชื่อมต่อระบบรถไฟใต้ดินหลายระบบ เปิดใช้งานบิ๊กดาต้าการขนส่งในเมือง และให้การบริการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการขนส่งในเมือง
  • โซลูชั่น Cloud-based Smart Public Transport ของหัวเว่ย นำเสนอสถาปัตยกรรมเปิดแบบฟูลสแตกและโซลูชั่นแบบเอ็นด์ทูเอ็นด์ เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการการดำเนินงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดการการเดินรถประจำทาง การติดตามตรวจสอบ และการประกาศป้ายหยุดรถ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการชำระค่าบริการทางมือถือ ยกระดับการควบคุมดูแลการเดินรถประจำทาง และเพิ่มคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้โดยสาร

หัวเว่ยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการขนส่งระบบรางคิดเป็นระยะทาง 120,000 กิโลเมตร และครอบคลุมระบบรางในเมืองกว่า 100 แห่ง ด้วยการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง หัวเว่ยจึงได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น 5G คลาวด์ บิ๊กดาต้า และ AI นอกจากนี้ หัวเว่ยกำลังพัฒนาโซลูชั่นร่วมกับพันธมิตร เพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รายได้ และการบริการผู้โดยสาร

หัวเว่ย จัดแสดงโซลูชั่นอยู่ที่บูธ A1020 ณ Stockholmsmassan กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://e.huawei.com

ที่มา : www.huawei.com วันที่ : 14 มิถุนายน 2562

ไฮไลท์ข่าวเด่น

978อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ