ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อเจตนารมณ์ของแอลจีทั่วโลกในการสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ “LG Global Volunteer Day” หลังจากที่ได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 8 ของการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “Beat Air Pollution” ที่เน้นการลดมลภาวะทางอากาศด้วยวิถีธรรมชาติ

โดยตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาได้ร่วมเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีความขาดแคลนในด้านโภชนาการและสุขอนามัย เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัวในแปลงผัก ได้แก่ มะเขือเปราะ พริกหอม มะละกอ และมะนาว เป็นต้น พร้อมมอบเครื่องปรับอากาศแอลจีระบบดูอัล อินเวอร์เตอร์ ขนาด 12,000 บีทียู 2 เครื่อง อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา เพื่อร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ตามความมุ่งมั่นของแอลจีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ดั่งเช่นสโลแกน Life’s Good

ทั้งนี้ แอลจี ประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เนื่องใน LG Global Volunteer Day นับตั้งแต่ปี 2554 โดยมีผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมกว่า 300 คน และได้ร่วมกันช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการมอบจักรยานปั่นแบตเตอรี่เพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน การมอบเครื่องซักผ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตชายแดน และการมอบทีวีและเครื่องเสียงเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด เป็นต้น

ที่มา : www.lg.com วันที่ : 20 มิถุนายน 2562

493อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่