ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

บมจ. แอพพลิแคด ร่วมกับ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น จัดงาน “Oracle Primavera Executive Conference” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทยเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ The Okura Prestige Bangkok Hotels

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านจัดจำหน่ายโซลูชั่นเพื่อการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งด้านอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม และการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ครอบคลุมทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ตแวร์ และการบริการที่เกี่ยวเนื่อง ร่วมกับ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเสนอระบบซอฟต์แวร์โซลูชันทางด้านธุรกิจแบบครบวงจร ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดในโลก ร่วมมือกันจัดงานภายใต้ชื่อ “Oracle Primavera Executive Conference” ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ The Okura Prestige Bangkok Hotels

โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดจาก Oracle Primavera โซลูชันด้านการบริหารจัดการโครงการและทรัพยากรองค์กรแบบครบวงจร ทั้งนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างให้ทัดเทียมในระดับโลก สำหรับงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทยเข้าร่วมงานอย่างมากมาย

Oracle Primavera เป็นระบบซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารโครงการยอดนิยมที่ได้รับการไว้วางใจจากหลายองค์กรธุรกิจทั่วโลกมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารโครงการก่อสร้างสามารถวางแผนบริหารโครงการ จัดสรรทรัพยากรต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการบริหารโครงการ เหมาะสำหรับโครงการทุกประเภท ทุกขนาด รวมไปถึงโครงการที่ซับซ้อน

ทั้งด้านกิจกรรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในแง่เวลาและค่าใช้จ่าย และในปัจจุบันยังพัฒนาให้สามารถง่ายต่อการทำงานร่วมกัน (Collaboration) และบริหารโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย เหมาะกับการบริหารโครงการเชิงรุก ทำให้ได้เปรียบในธุรกิจก่อสร้างที่มีการแข่งขันสูง และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : www.oracle.com วันที่ : 21 มิถุนายน 2562

468อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่