ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

EXR Foundation Ltd. องค์กรบล็อกเชนชั้นนำ ประกาศแผนการระดับโลกในการเปิดตัวสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเสถียรภาพในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยมุ่งหวังให้เป็นสินทรัพย์ทางเลือกนอกเหนือจาก Libra

EXR คือสินทรัพย์เสมือนจริงที่มีราคาคงที่ และกล่าวได้ว่า EXR เป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามกฎระเบียบ โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงเส้นแบ่งระหว่างบล็อกเชนกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในภาคการเงิน อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงที่เชื่อถือได้และมีเสถียรภาพ ในยามที่เกิดความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างประเทศ

EXR พร้อมที่จะเป็นทางเลือกใหม่ของสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นสินทรัพย์กลุ่มใหม่ที่กำลังขยายตัว และมีมูลค่าเทียบเท่ากับสินทรัพย์ในโลกจริง การประกาศแผนการเปิดตัว EXR เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ Facebook ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการเสนอขายเหรียญ Libra อย่างไรก็ดี EXR จะต่างจาก Libra เนื่องจาก EXR จะผูกมูลค่ากับตะกร้าสกุลเงินจริงชั้นนำ ที่คาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบตะกร้าเงิน EXR โดยจะมีการยืนยันสกุลเงินเหล่านี้ในลำดับต่อไป เมื่อมีการสรุปและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเป็นที่เรียบร้อย

EXR ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่า ช่วยให้การทำธุรกรรมขององค์กรต่าง ๆ ในหลากหลายภาคอุตสาหกรรมนั้นง่ายขึ้น และทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากผลพวงของสงครามการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ EXR จะได้รับการบริหารจัดการโดยมืออาชีพ และได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระโดยบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

EXR จะดูแลตะกร้าเงินบนแพลตฟอร์มที่โปร่งใสและพร้อมให้ตรวจสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจำนวนสินทรัพย์ EXR ในระบบหมุนเวียน จะไม่สูงเกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์ในบัญชีทุนสำรอง สินทรัพย์เสมือนนี้จะสามารถไถ่ถอนเป็นสกุลเงินจริงได้โดยใช้เกณฑ์การคำนวณแบบถ่วงน้ำหนัก (index-weighted ratios) ทั้งนี้ สินทรัพย์ EXR จะถูกผลิตขึ้นเมื่อมีการออกเหรียญ และจะถูกทำลายหลังจากที่มีการไถ่ถอนเป็นสกุลเงินจริงในมูลค่าที่เทียบเท่ากัน

ผู้ก่อตั้ง EXR ชี้ "EXR ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพ"

นายโนริฮิโกะ อิชิฮาระ ผู้ก่อตั้ง EXR Foundation Ltd. แสดงความคิดเห็นตามที่ระบุในแถลงการณ์ ดังนี้:"การก่อตั้ง EXR Foundation ทำให้เราสามารถนำสมาชิกที่มีทักษะขั้นสูงจากอุตสาหกรรมที่หลอมรวมและไม่หยุดนิ่งมารวมกัน เช่น บล็อกเชน โทรคมนาคม อีคอมเมิร์ช การชำระเงิน โซเชียลมีเดีย และอีกมากมาย ผมมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า EXR จะวางรากฐานสำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินอย่างราบรื่นทั่วทุกภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพเมื่อเกิดประเด็นขัดแย้งทางการเมืองและสังคม"

วันที่ : 25 มิถุนายน 2562

470อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่