ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

ศูนย์นวัตกรรม Aliyun Innovation Center ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ภายในนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลเหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง

ศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง บริษัท Alibaba Cloud Computing Co., Ltd. และบริษัท Tsinghua Technology & Innovation Holdings Co., Ltd. เพื่อทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบ่มเพาะนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ โดยมุ่งรองรับอุตสาหกรรมในแวดวงอินเทอร์เน็ต คลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า และเศรษฐกิจดิจิทัล

ศูนย์นวัตกรรมครอบคลุมพื้นที่ 11,280 ตารางเมตร ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับสำนักงาน การประชุม การเจรจา การต้อนรับ การพักผ่อน และการจัดแสดง โดยมีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลแบบปิด ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ปัญญาประดิษฐ์ โมบายอินเทอร์เน็ต และ VR

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ทางศูนย์นวัตกรรมยังได้เปิดตัวแผน CloudX ซึ่งประกอบด้วยหลายโครงการ เพื่อสร้างชุมชนนักพัฒนาเทคนิคมืออาชีพ ตลอดจนสร้างแหล่งรวมเหล่าผู้ใช้นวัตกรรมของ CloudX ที่ผสานองค์ประกอบด้านความสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ เข้ากับบุคลากรคนเก่ง พร้อมทั้งเปิดให้บริการวิทยาลัยคลาวด์อัจฉริยะแก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วภูมิภาค

ในฐานะแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งที่ใหญ่ที่สุดในจีน Aliyun จะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นทางเทคนิคขั้นสูงให้แก่บริษัทนวัตกรรมและเหล่าผู้ประกอบการ โดยช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถใช้แพลตฟอร์มทางเทคนิคแบบเดียวกับบรรดาบริษัทอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยนายเฉิน ปิน รองประธาน Aliyun Intelligent ประเทศจีน เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าว พร้อมเสริมว่า อาลีบาบา ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเศรษฐกิจดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถให้การสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์มบ่มเพาะนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน ศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งของบริษัท 10 แห่ง และทางศูนย์วางแผนที่จะบ่มเพาะบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงในด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ปัญญาประดิษฐ์ และโมบายอินเทอร์เน็ต อีกกว่า 100 แห่ง

การเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง ที่ต้องการจะส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

นับแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง ได้นำเสนอข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างเต็มที่ สมฐานะเขตเศรษฐกิจระดับชาติแห่งแรกของจีน รวมถึงบทบาทการเป็นพื้นที่หลักของแผนริเริ่ม China Singapore (Chongqing) Demonstration Initiative on Strategic Connectivity และเขตการค้าเสรี China (Chongqing) Pilot Free Trade Zone โดยเขตเศรษฐกิจใหม่ได้อำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีแก่พื้นที่เหล่านี้ ทั้งนี้ เมื่อเวลา 7.33 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จีนประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดเชิงพาณิชย์ OS-X "Chongqing Liangjiang Star" ซึ่งเป็นจรวดลำแรกของจีนที่พัฒนาโดยภาคเอกชน ขึ้นสู่อวกาศระดับตำกว่าวงโคจร เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นตัวอย่างของความพยายามของเขตเศรษฐกิจใหม่ในการสนับสนุนการพัฒนาที่มีคุณภาพผ่านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง ได้เปิดตัวแบรนด์นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการที่ดึงดูดผู้มีความสามารถจากทั่วโลกมาสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะคนเก่งในด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งช่วยสนับสนุนความพยายามของเขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียงในการสร้างเมืองนวัตกรรมสากล ภูมิภาคนวัตกรรม และสถานที่สำคัญด้านนวัตกรรม ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งแพลตฟอร์มบ่มเพาะระดับชาติ 8 แพลตฟอร์มขึ้นในภูมิภาค นอกจากนี้ รัฐบาลท้องถิ่นยังได้วางแผนที่จะเพิ่มการสนับสนุนและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป

ที่มา : www.liangjiang.gov.cn วันที่ : 26 มิถุนายน 2562

540อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ