ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา รับมอบสมาร์ทโฟนจำนวน 30 เครื่องจาก กลุ่มทรู โดย นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา ทั้งระดับภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ผ่านศิลปะการพูดและยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ที่มา : www.truecorp.co.th วันที่ : 28 มิถุนายน 2562

488อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ