ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare ที่ฟอกอากาศได้รอบ 360 องศาและสามารถตรวจจับความหนาแน่นของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กถึง 1.0 ไมครอน (PM1.0 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า PM2.5 ถึง 2.5 เท่า) รวมมูลค่า 1.3 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนนานาชาตินิสท์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีความเสี่ยงต่อปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น เพื่อช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์และสุขภาพที่ดีของนักเรียนและบุคลากรของทางโรงเรียน และเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตฝุ่นพิษที่ยังไร้มาตรการป้องกันในระยะยาว

การมอบเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare ในครั้งนี้ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของแอลจีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ดั่งเช่นสโลแกน Life’s Good โดยเมื่อเร็วๆ นี้ แอลจียังได้ร่วมมือกับสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการศึกษาวิจัยแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นละออง

ด้วยการตรวจสอบการทำงานของเทคโนโลยีในเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare และเครื่องปรับอากาศภายในบ้านของแอลจี โดยเทคโนโลยีที่นำมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาแนวทางในการลดปัญหาภาวะวิกฤติฝุ่นของประเทศไทยในอนาคต

ที่มา : www.lg.com วันที่ : 11 กรกฎาคม 2562

704อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ