ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตแพลตฟอร์ม อาทิ Garena , Shopee และ AirPay ประกาศจัด โครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกม ‘ของขวัญจากพ่อ’ ปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ‘ร่วมพัฒนา รักษ์ป่าอย่างยั่งยืน’ ซึ่งเปิดให้บุคคลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 การประกวดออกแบบบอร์ดเกมในปีนี้ ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น ‘สื่อการเรียนรู้’ ที่น้อมนำแนวพระราชดำริและคำสอนของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาถ่ายทอดสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านกลไกของเกมที่มีความสนุกเพลิดเพลิน (Gamification) โดยผลงานที่ถูกคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาเป็นบอร์ดเกมและบอร์ดเกมดิจิทัล เพื่อกระจายแนวคิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ออกไปสู่นักเรียนในโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา รวมไปถึงประชาชนในวงกว้าง

อีกทั้งยังมุ่งที่จะส่งเสริมผู้เข้าแข่งขันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ , ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา รวมถึงพัฒนา Soft Skills ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิต เช่น การทำงานเป็นทีม การสื่อสารและนำเสนอ และการปรับตัวและภาวะผู้นำโดยมี Mentor ผู้คร่ำหวอดในวงการบอร์ดเกมและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกมและ Innovative Digital Design ร่วมเป็น Mentor และให้คำปรึกษาตลอดการแข่งขัน

เกณฑ์การรับสมัคร

ผู้สมัครแต่ละทีม ต้องมีสมาชิก 3 – 5 คน ไม่จำกัดอายุ มีสัญชาติไทย และต้องไม่เคยเป็นผู้เข้าแข่งขัน 10 ทีมสุดท้าย ในการประกวดออกแบบบอร์ดเกม ‘ของขวัญจากพ่อ’ ปีที่ 1 และ ปีที่ 2

โดยผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องสร้างสรรค์แนวคิดบอร์ดเกมคร่าวๆ เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาพร้อมกับใบสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครและส่งแนวคิด รวมถึงดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.seathailand.com/giftsfromdad และแฟนเพจ Garena Thailand

ที่มา : www.seathailand.com วันที่ : 7 สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

452อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ