ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

ภาครัฐผนึกภาคอุตสาหกรรม เปิดมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2019” หรือ BIDC 2019 ครั้งที่ 6 ภายใต้ภาครัฐแนวคิด Digital Co-creation เป็นการผนึกพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน หนุนไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางด้านดิจิทัล คอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชีย พร้อมเปิดเวทีจับคู่เจรจาการค้า หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายจักรินทร์ โกมลสิริ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2019” หรือ BIDC 2019 ครั้งที่ 6 เป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดยมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) ร่วมกับภาคเอกชน LINE CREATORS MARKET โดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และ 5 สมาคมจากภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ประกอบด้วย

สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย (e-LAT) และสมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมของอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการไทยและยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ BIDC 2019 นับเป็นงานด้านดิจิทัล คอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และสร้างโอกาสในธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งด้านแอนิเมชัน, เกม, คาแรกเตอร์ ,อี-เลิร์นนิ่ง, คอมพิวเตอร์ กราฟฟิกส์ ,เวอรชวล เอฟแฟ็กท์ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ และการศึกษา ให้เป็นที่รู้จัก และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล คอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชีย

“ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยและต่างชาติเข้าร่วมกว่า 39 บริษัทจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์ อินเดีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน ฟินแลนด์ โปแลนด์ สเปน ฮ่องกงและมาเลเซีย ที่จะเข้าร่วมเจรจาการค้า หรือ Business Matching อาทิเช่น บริษัท วอลล์ดีสนีย์ ผู้ผลิตภายนตร์และแอนิเมชันระดับโลก, CCTV Animation เป็นสถานีโทรทัศน์รายใหญ่ที่มีผู้รับชมมากที่สุดในจีน , Bandai Namco Studios และ Grasshopper Manufacturing ทีมพัฒนาเกม LET IT DIE เป็นต้น และมีผู้ประกอบการไทย 67 ราย อาทิ บริษัท กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด ซึ่งสร้างผลงานภาพยนตร์แอนเมชันที่ทำให้ทั่วโลกรู้จักฝีมือคนไทย “ก้านกล้วย” , RiFF Studio ทีมสร้างแอนิเมชันไทยที่ได้ร่วมสร้างผลงานแอนิเมชันตอนสั้นกับสตูดิโอจากญี่ปุ่น ที่จะร้อยเรียงเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันในโปรเจกต์ The Force of Will และ YGGDRAZI สตูดิโอผลิตผลงานด้านแอนเมชัน เวอรชวล และผู้พัฒนาเกม VR Home Sweet Home และ ทูสปอร์ต สตูดิโอ เจ้าของคาแรกเตอร์กระต่าย Bloody Bunny ร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวม 480 นัดหมายในครั้งนี้ โดยหวังว่าการสนับสนุนจากภาครัฐจะต่อยอดจากงานครั้งนี้และจะยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จมีการเจรจาการค้าคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 850 ล้านบาท ทั้งนี้การดำเนินงานในส่วนนี้นับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมฯ ในการสนับสนุนและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์” นายจักรินทร์ โกมลสิริ กล่าว

ทางด้านนายนพ ธรรมวานิช ผู้แทนสมาคมจากภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ในฐานะผู้แทนภาคอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำหรับงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2019” หรือ BIDC 2019 ภายใต้แนวคิด Digital Co-creation ซึ่งสื่อถึงการผนึกพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เสมือนจิ๊กซอร์ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีภาครัฐเป็นฟันเฟืองในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านเครือข่ายในต่างประเทศ สำหรับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลฯ มาเติมในส่วนของการคิดและพัฒนาชิ้นงานในสาขาต่างๆ ทั้งด้านแอนิเมชัน, เกม,คาแรกเตอร์, อี-เลิร์นนิ่ง, คอมพิวเตอร์ กราฟฟิกส์ และเวอรชวล เอฟแฟ็กท์ รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ และการศึกษา 

สำหรับบทบาทสำคัญของกลุ่มสมาคมได้ดำเนินการสนับสนุน ช่วยเหลือด้านธุรกิจการค้าและการพัฒนาสินค้าแก่สมาชิก รวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงยังเป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการในการเชื่อมโยงทั้งสองส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ อาทิเช่น การผสมผสานเทคโนโลยีแห่งอนาคต AI ปัญญาประดิษฐ์ AR-VR ความเป็นจริงเสมือน สภาพแวดล้อมเสมือน ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่ในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมกรรมด้านการเงิน เกมและการศึกษา นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแอนนิเมชันและเกม ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตและยังเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มคาแรกเตอร์ ที่สามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์หลักๆ ของ 5 สมาคมเป็นกลไกสำคัญของการอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

นอกจากนี้ข้อมูลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ ดีป้าจากผลสำรวจแนวโน้มการเติบโตมูลค่าดิจิทัลคอนเทนต์ในไทยปี 2561 คาดว่าจะแตะระดับกว่า 27,005 ล้านบาท และมีมูลค่ากว่า 29,358 ล้านบาทในปี 2562 โดยสาขาอุตสาหกรรมแอนิเมชันมีคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 9% และยังคงการเติบโตเป็น 9% ในปี 2562 ขณะที่สาขาเกมคาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 9% และคาดว่าจะเติบโตขึ้นอีก 9% ในปี 2562 สำหรับสาขาคาแรคเตอร์คาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 12% ในปี 2561 และ 11% ในปี 2562 ซึ่งจากตัวเลขการเติบโตแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมฯ ที่ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล คอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชีย

“ภายใน “Bangkok International Digital Content Festival 2019” ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ งานแสดงผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์จากผู้ประกอบการไทยระดับแนวหน้าด้าน E -learning, Animation & VFX , Game, Original Character, Emerging technology กว่า 40 บริษัท เพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักและนำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจให้ภาคอุตสาหกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม และพิธีมอบรางวัลประจำปีด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ในสาขาต่างๆ “BIDC Awards 2019” ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดเชิงธุรกิจในอนาคตรวม 25 รางวัลจาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นต้นแบบในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จในอนาคต ซึ่งจะจัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 พร้อมกิจกรรมสัมมนาที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ” นายนพ ธรรมวานิช กล่าวเสริมตอนท้าย

ทางด้านนางสาวอิสรี ดำรงพิทักษ์กุล หัวหน้าธุรกิจสติกเกอร์ LINE ประเทศไทย กล่าวว่า ในส่วนของทีม LINE CREATORS MARKET ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok International Digital Content Festival 2019 ซึ่งเป็นมหกรรมด้านดิจิทัล คอนเทนต์ ที่สำคัญของประเทศไทยและได้จัดอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ทางไลน์ ในฐานะภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจทางด้านดิจิทัล คอนเทนต์ได้เข้ามาร่วมสนับสนุน เพื่อการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมฯ พร้อมยังได้สนับสนุนในส่วนของวิทยากรที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์องค์ความรู้ด้านการตลาดวิธีต่อยอดจากคาแรคเตอร์ไปเป็นสินค้า และการร่วมงานกับแบรนด์ใหญ่ การวางกลยุทธ์โปรโมทและทำการตลาดอย่างมืออาชีพ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มของ สติ๊กเกอร์ LINE ให้บริการกับตลาดมากว่า 7 ปีและถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารอันดับต้นๆ ในยุคดิจิทัลสำหรับคนไทย

ที่มา : www.eventbrite.com วันที่ : 16 สิงหาคม 2562

411อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่