ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

เฮงเค็ล เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562 มียอดขายรวมทั้งหมด 5,121 ล้านบาทใกล้เคียงกับไตรมาส 2 ของปีที่ผ่านมา ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) ที่ปรับปรุงแล้ว อยู่ที่ 16.5% และกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 1.43 ยูโร มีระดับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เพราะผลกระทบจากสภาพตลาดที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

ในไตรมาส 2 ของปี 2562 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว รายงานยอดขายลดลง 1.2 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 2,422 ล้านยูโร สำหรับธุรกิจบิวตี้แคร์ ยอดขายลดลงประมาณ 2.4 เปอร์เซ็นต์ เป็น 1,002 ล้านยูโร ส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ประสบความสำเร็จดี มียอดขายเพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์ เป็น 1,666 ล้านยูโร

ตลาดเกิดใหม่ที่ประสบความสำเร็จด้วยยอดขายที่แข็งแกร่ง มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3.9 เปอร์เซ็นต์ ตลาดแอฟริกา ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกามีอัตราการเติบโตเป็นเลขสองหลัก ส่วนตลาดที่พัฒนาแล้ว มีอัตราเติบโตแบบติดลบ 3.2 เปอร์เซ็นต์

เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในตลาดที่สูง ยอดขายในยุโรปตะวันตก ลดลงร้อยละ 1.8 ในขณะที่ยอดขายในยุโรปตะวันออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 สำหรับตลาดแอฟริกา/ตะวันออกกลาง ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 ยอดขายในทวีปอเมริกาเหนือ ลดลงร้อยละ 5 ส่วนยอดขายในละตินอเมริกา เติบโตร้อยละ 11 และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยอดขายลดลงร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) อยู่ที่ 926 ล้านยูโร ลดลงร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2561 (846 ล้านยูโร)

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เฮงเค็ล สร้างยอดขาย 10.1 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 มีการเติบโตของยอดขายปกติ ซึ่งยังไม่รวมผลกระทบจากค่าเงินและการเข้าซื้อกิจการและการตัดทอนการลงทุนที่ร้อยละ 0.1 โดยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดขายลดลงร้อยละ 0.4 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว ลดลงร้อยละ 7.2 จาก 1,768 ล้านยูโร เป็น 1,641 ล้านยูโร

โดยกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว มียอดขายปกติในครึ่งแรกของปี 2562 ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 กลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์ มียอดขายปกติติดลบร้อยละ 2.3 ส่วนกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนมียอดขายปกติเติบโตร้อยละ 3.3

“แม้แนวโน้มเศรษฐกิจจะมีความยุ่งยาก เราจะยังคงดำเนินการไปตามแผนเชิงกลยุทธ์ที่เราลำดับความสำคัญไว้แล้ว และจะดำเนินการตามแผนการลงทุนเพื่อการเจริญเติบโตตามที่ได้ประกาศไว้ เราเน้นที่การทำธุรกิจของเราให้แข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อส่งมอบผลกำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน” นายฮานส์ แวน ไบเล่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเฮงเค็ล กล่าว

“ในขณะเดียวกัน เราก็คำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และจะนำมาใช้เป็นแนวทางตลอดปี 2562 นี้”

เฮงเค็ล คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมจะยังไม่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่ต่างไปจากก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ยังคาดว่าหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์จะมีการเติบโตได้น้อยกว่าที่คาดไว้ในเบื้องต้น แต่ไม่ว่าจะอย่างไร เฮงเค็ล ได้มีการปรับปรุงแนวทางใหม่สำหรับปีงบประมาณนี้แล้ว

เฮงเค็ล คาดว่ายอดขายของทั้งกลุ่มในปี 2562 จะเติบโตอยู่ในช่วง 0-2 เปอร์เซนต์ ลดลงจากประมาณการณ์ก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะเติบโตอยู่ในช่วง 2–4 เปอร์เซ็นต์ โดยธุรกิจผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีกาว จะมียอดขายอยู่ในช่วง ติดลบ 1 เปอร์เซ็นต์ ถึงเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซนต์ สำหรับธุรกิจบิวตี้แคร์ คาดว่ายอดขายปกติจะอยู่ในช่วงระหว่าง -2 ถึง 0 เปอร์เซ็นต์ สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เฮงเค็ลยังคงคาดหวังอัตราการเติบโตที่ระดับ 2-4 เปอร์เซ็นต์

“เราจะเดินหน้ากลยุทธ์ระยะยาวที่ลำดับความสำคัญไว้อย่างชัดเจนและมีเป้าหมายที่ท้าทาย” ฮานส์ แวน ไบเล่น กล่าว “การลงทุนของเราในแบรนด์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล จะช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตของกำไรที่ยั่งยืน”

 

ที่มา : www.henkel.com วันที่ : 20 สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

313อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ