ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands Values 2019” ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบ นอกจากนี้ Singtel Group ประเทศสิงคโปร์ ยังได้รับรางวัล “ASEAN’s Top Corporate Brands Values 2019” เป็นปีที่ 2 โดยมี Mr. Arthur Lang, CEO, International Singtel เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่มา : www.intouchcompany.com วันที่ : 28 สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

304อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ