ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

นายวรายุทธ เย็นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมและกิจการอวกาศของไทย เข้าร่วมพิธีแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจกรรมอวกาศในประเทศไทย ในงาน Thailand Space Week 2019 ณ อาคารอิมแพคเมืองทองธานี

มิว สเปซ และจิสด้า ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยแนวทางความร่วมมือจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้ มีความมุ่งเน้นให้เกิดการวิจัย การทดลอง การพัฒนานวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านอวกาศ เช่น การทดสอบในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศ (การพัฒนาระบบดาวเทียม เป็นต้น

นายวรายุทธ กล่าวว่า “มิว สเปซ และ จิสด้า จะร่วมกันสนับสนุนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ระหว่างกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศให้แก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ทั้งนี้ มิว สเปซ คาดว่าผลจากความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ด้านอวกาศของ มิว สเปซ เช่น โครงการพัฒนาระบบการลงจอดของยานอวกาศ (Human Landing System) บนพื้นผิวดวงจันทร์ขององค์การนาซา (NASA) การสร้างดาวเทียมสื่อสารตามแผนงานของ มิว สเปซ ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้แก่การดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทย เป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในโครงการการต่างๆ ด้านอวกาศของ มิว สเปซ เช่น การพัฒนาระบบการลงจอดของยานอวกาศบนพื้นผิวดวงจันทร์ การพัฒนาดาวเทียมสื่อสาร

ที่มา : www.muspacecorp.com วันที่ : 30 สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

384อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ