ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯมอบรางวัล DRIVE AWARD 2019 Excellence: Technology แก่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการ สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เป็นตัวแทนรับมอบ ในฐานะองค์กรกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่นำศักยภาพด้านนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มาร่วมขับเคลื่อนประเทศในทางสังคมและธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นเกียรติประวัติแก่องค์กรรวมถึงเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นสืบไป

ที่มา : www.truecorp.co.th วันที่ : 31 สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

451อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ