ข่าวไอที » องค์กร

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯมอบรางวัล DRIVE AWARD 2019 Excellence: Technology แก่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการ สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เป็นตัวแทนรับมอบ ในฐานะองค์กรกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่นำศักยภาพด้านนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มาร่วมขับเคลื่อนประเทศในทางสังคมและธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นเกียรติประวัติแก่องค์กรรวมถึงเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นสืบไป