ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าโครงการมหิดล แชนแนล คิดส์ ระยะที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าโครงการพร้อมด้วยคณะทำงานจาก กทปส. นำทีม Mahidol kids care van และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้ความรู้ถึงความสำคัญในการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และ ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความไว้วางใจบุตรหลานในการรับชมสื่อได้ด้วยตัวเอง

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียน ครู อาจารย์เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา จังหวัดเชียงราย

 

ที่มา : btfp.nbtc.go.th วันที่ : 2 กันยายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

339อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ