ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จับมือกับศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง และมหาวิทยาลัยชั้นนำ ต่อยอดโครงการอบรมถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษาเป็นปีที่ 2 หลังจากโครงการแรกประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยสามารถสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ถ่ายภาพให้แก่นักถ่ายภาพรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ฝึกปรือฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับกันทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติมากมายหลายท่าน รวมทั้งโอกาสในการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการภาพถ่ายหลังจบโครงการอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563

นางสาวลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาดผลิตภัรฑ์ดิจิตอล อิมเมจจิ้ง บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดเผยว่า “โครงการ 3 Krung x Sony Alpha University Camp เป็นโครงการที่โซนี่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะทำควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีวัตุถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมถ่ายภาพให้เติบโตอย่างรอบด้าน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะ พัฒนาฝีมือ และเปิดโอกาสให้ช่างภาพรุ่นใหม่ได้รับประสบการณ์ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อต่อยอดสู่มืออาชีพต่อไป ดังนั้น จากความสำเร็จอย่างดียิ่งของโครงการ 3 Krung x Sony Alpha University Camp ในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษากว่า 350 คนจากสถาบันการศึกษา 14 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ทางโซนี่จึงได้เดินหน้าจัดโครงการ 3 Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ต่อเนื่องในปีนี้ โดยยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่สนใจด้านการถ่ายภาพได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายภาพทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ จากวิทยากรซึ่งเป็นช่างภาพมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายภาพหลากหลายสาขา ด้วยความร่วมมือ และสนับสนุนจากทางศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ซึ่งเป็นศูนย์อบรมด้านการถ่ายภาพมืออาชีพ เพียบพร้อมด้วยบุคลากรผู้สอนที่เป็นช่างภาพมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของเมืองไทย โดยในปีนี้ โซนี่ยังได้เปิดโอกาสเพิ่มเติมให้แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่อยู่นอกเหนือจาก 14 มหาวิทยาลัยในโครงการ ซึ่งสามารถส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม และรับการคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 4 คน ขณะเดียวกัน โซนี่พร้อมนำเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ดีที่สุดของกล้องมิเรอร์เลสแบบฟลูเฟรม รวมถึงเลนส์ และอุปกรณ์ต่างๆ มาให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ในการฝึกฝนในกิจกรรมอย่างเต็มที่ และมั่นใจว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับประโยชน์ที่ดียิ่งในการต่อยอดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ นำไปสู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพต่อไป”

ทางด้านนายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับโซนี่ในการจัดโครงการ3 Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ครั้งนี้ว่า “ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุงมีความยินดีที่โครงการนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนต่อเนื่องเป็นอย่างดีจากทางบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด และจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทั้ง 14 สถาบัน ในปีที่2นี้ ได้เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาการอบรม เริ่มตั้งแต่การเข้าไป Roadshow แนะนำโครงการฯ จนกระทั่งเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดให้กับวิชาชีพของตนเองได้ต่อไปในอนาคต ดังนั้นการคัดเลือกผลงานของปีนี้จึงเปิดโอกาสกว้างให้กับนิสิต นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ในระดับปริญญาตรี สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ โดยมีวิทยากรชั้นนำระดับประเทศคอยให้ความรู้ คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และเมื่อจบหลักสูตรการอบรมในแคมป์แล้ว ทุกคนจะได้เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร อันเป็นจุดหมายหนึ่งของศิลปินที่ตั้งความหวังไว้ว่าจะได้มีโอกาสมาจัดแสดงงานที่แห่งนี้สักครั้งในชีวิต ทางโครงการก็ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาทุกคน ลองเปิดโอกาสให้กับตนเองในการส่งผลงานเข้ามาคัดเลือกเพื่อสานฝันให้กลายเป็นความจริง”

ตารางกิจกรรมในโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2 โดยสังเขป มีดังนี้

  • เดือนสิงหาคม ถึงพฤศจิกายน 2562 เดินสายแนะนำโครงการที่สถาบันการศึกษา(Roadshow) และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมส่งประกวดภาพเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม เปิดรับภาพประกวด ของกิจกรรมในรอบOpen Challenge
  • วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสถาบันละ 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละสถาบัน รวมทั้งจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ อีก 4 ท่าน รวมทั้งหมด 46 ท่าน
  • วันที่ 12 มกราคม 2563 ผู้ผ่านเข้ารอบเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การถ่ายภาพภาพจากวิทยากร และเรียนรู้การใช้งานกล้องมิลเลอร์เลสฟูลเฟรมของโซนี่ ณ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง
  • วันที่ 16-19 มกราคม 2563 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 46 คน เข้าร่วมกิจกรรม “Sony x 3Krung Alpha University Camp 2019” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2563 จัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ “3Krung x Sony Alpha University Camp 2019” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริเวณผนังโค้ง ชั้น 3-4

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายของตนเองในนิทรรศการภาพถ่าย 3 Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ซึ่งจะจัดแสดงขึ้นภายหลังสิ้นสุดโครงการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2563 ด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจโครงการ ฯ สามารถอ่านรายละเอียด และติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการเพิ่มเติมได้ทาง www.sony.co.th และ Facebook : 3KrungxSonyAlphaUniversityCamp

ที่มา : www.sony.co.th วันที่ : 3 กันยายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

435อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ