ข่าวไอที » อุปกรณ์สวมใส่

ขอแนะนำการใช้สินค้าอย่างถูกวิธีและสามารถรักษาสายชาร์จของเราได้ยาวนานขึ้น

  • ระบบ iOS เมื่อต้องการชาร์จไฟให้หงายคำว่า Made for ios ขึ้นก่อนเสียบช่องชาร์จ

  • ระบบ Android ลักษณะช่อง Micro USB มือถือแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันไป สังเกตช่องชาร์จก่อนเสียบชาร์จทุกครั้ง และเมื่อต้องการชาร์จคว่ำลงให้หัน คำว่า Made for Android ขึ้นก่อนเสียบช่องชาร์จ

  • สามารถชาร์จไฟ ระบบ Android ลักษณะช่อง Micro USB มือถือแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันไป สังเกตช่องชาร์จก่อนเสียบชาร์จทุกครั้ง ช่องชาร์จ Micro USB หงายขึ้นให้หัน คำว่า Made for ios ขึ้นก่อนเสียบช่องชาร์จ

 สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ https://store.siamphone.com