ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการมหิดล แชนแนล คิดส์ ระยะที่ 1 โดยครั้งนี้ลงพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสตูล

โดยมี นายสมชัย ขจรเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลุง และนายพิพัฒน์ ธีรชาติอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาลันยีตัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กทปส. นำทีม Mahidol kids care van พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่แนะแนวให้ความรู้ถึงความสำคัญในการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความไว้วางใจบุตรหลานในการรับชมสื่อได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม โดยงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียน ครู อาจารย์เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านฉลุง จังหวัดสตูล

ที่มา : btfp.nbtc.go.th วันที่ : 15 กันยายน 2562

307อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ