ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

เนื่องจากอัตราหนี้ครัวเรือนของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางธนาคารพานิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้มีการลงนามให้ปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะการก่อหนี้เพื่อซื้อสิ่งของที่เกินกว่าความจำเป็น

และสมาร์ทโฟนก็ถือเป็นสินค้าสิ้นเปลือง จึงเล็งเห็นว่าควรมีการควบคุมการปล่อยสินเชื่อ โดยเตรียมชะลอโปรโมชั่นผ่อน 0% ที่มีระยะเวลายาวนาน เพื่อสกัดกั้นการก่อหนี้นั่นเอง รวมไปถึงโปรฯเที่ยวก่อนผ่อนทีหลังอีกด้วย

ซึ่งนโยบายยังไม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ และผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังสงสัยว่าการลดไม่ให้มีโปรโมชั่นผ่อน 0% นี้ จะช่วยลดการก่อหนี้ในครัวเรือนได้จริงหรือไม่ รึจะเป็นการเอื้อประโยชน์ในการต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแทนกันแน่

วันที่ : 18 กันยายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

1,123อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ