สมาร์ทโฟน (Smartphone)  |   วันที่ : 25 มกราคม 2563

ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

มาตรฐาน IP ได้ถูกกำหนดขึ้นจากหน่วยงานสากล International Electrotechnical Commission (IEC). ภายใต้ข้อกำหนด "EN 60529" ซึ่งจะมีชื่อเรียกว่า International Protection Marking หรือที่รู้จักในชื่อ IP หมายความว่า การกำหนดความสามารถในการป้องกันตัวของอุปกรณ์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เพื่อป้องกันวงจรภายในจากของแข็งและของเหลว อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อบ่งบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับคุณสมบัติการป้องกันด้วยเช่นกันกล่าวคือ จะมีตัวเลขสองตัวตามหลัง แล้วตัวเลขนี้คืออะไร มาหาคำตอบกันเลย....?

มาตรฐานระดับการป้องกัน ของแข็ง ของเหลว
ระดับ 0 ไม่สามารถป้องกันอะไรด้เลย ไม่สามารถป้องกันของเหลวใดๆ ได้เลย
ระดับ 1 ป้องกันของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มม. ขึ้นไป เช่น หลังมือ แต่ไม่ป้องกันการยื่นชิ้นส่วนของร่างกายเข้าไปอย่างจงใจ ป้องกันหยดน้ำที่หยดลงมาในแนวดิ่ง
ระดับ 2 ป้องกันของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มม. ขึ้นไป เช่น นิ้วมือ หรืออะไรที่เล็กกว่า ป้องกันหยดน้ำที่หยดลงกระทบทำมุม 15 องศาจากแนวดิ่ง
ระดับ 3 ป้องกันของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. ขึ้นไป เช่น เครื่องมือ, สายไฟ เป็นต้น ป้องกันน้ำที่ตกกระทบทำมุม 60 องศาจากแนวดิ่ง
ระดับ 4 ป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มม. ป้องกันน้ำได้รอบทุกทิศทาง
ระดับ 5 ป้องกันฝุ่นละอองได้ แต่ไม่ครอบคลุมประเภทของฝุ่นทั้งหมด  ป้องกันสายน้ำ (jet water) รอบทุกทิศทาง
ระดับ 6 ป้องกันฝุ่นละอองได้ทั้งหมด ป้องกันน้ำ (jet water) ที่มีแรงดันคล้ายๆ กับน้ำทะเล
ระดับ 7 ---------- ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำได้ แต่ความลึกต้องไม่เกิน 1 เมตร ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที
ระดับ 8 ---------- ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำภายใต้แรงกดดันได้ ลึกกว่า 1.5 เมตร ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที
ระดับ 9 ---------- มาตรฐานป้องกันน้ำแรงดันสูงได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส

ยกตัวอย่างมาตรฐาน IP ระดับ 68 หมายความว่าอย่างไร...? 

ถ้าสมาร์ทโฟนรุ่นใดมีมาตรฐานนี้กำกับไว้อยู่ หมายความว่า ดีไวซ์นั้นจะสามารถกันฝุ่นได้ และกันนํ้าที่ความลึกไม่เกิน 1 เมตรครึ่ง ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที แต่ต้องเป็นนํ้าสะอาดและไม่มีแรงดันสูงเท่านั้น หากไม่เข้าใจลองอธิบายด้วยภาพดูครับ

ทว่ามีอีกหนึ่งมาตรฐานที่ในปัจจุบันเริ่มมีการนำมาใช้งานกับสมาร์ทโฟนพันธุ์อึดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ใช้งานได้ทุกสถานการณ์นั่นคือ IP69K ซึ่งหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าหมายถึงอะไร มาดูกันเลย!

ต้องเกริ่นก่อนว่าสมาร์ทโฟนที่จะมีการกำหนดมาตรฐาน IP69K คือรุ่นพันธุ์อึดที่เหมาะใช้งานในสภาพแวดล้อมหนัก ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิร้อน/ต่ำ หรือความชื้น รวมถึงงานที่ต้องเจอแรงดันสูง เป็นต้น โดยการทดสอบทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับ DIN 40050 ซึ่งหากจะได้มาตรฐานนี้ไปกำกับต้องผ่านขั้นตอน คือ ฉีดน้ำแรงดันสูงประมาณ 100 บาร์ ที่อุณหภูมิสูง 80 องศาเซลเซียส มีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และหัวฉีด 100-150 มม. ฉีดไปในแต่ละรอบ ตามมุมองศา 4 แบบ คือ 0, 30, 60 และ 90 องศา นาน 30 วินาที รวมถึงทั้งหมด 2 นาที จะเห็นได้ว่าการทดสอบนี้ต้องใช้ความแข็งแรงของอุปกรณ์อย่างมาก

เป็นอย่างไรกันบ้างกับมาตรฐานที่ช่วยให้คุณใช้งานอย่างมั่นใจ ไร้กังวลจากอุบัติเหตุ ทว่าถึงแม้สมาร์ทโฟนคู่ใจของคุณจะมีระดับป้องกันสูงสุด IP68 หรือ IP69K ก็ควรหลีกเลี่ยงการแช่น้ำ หรือใช้น้ำแรงดันสูงล้างทำความสะอาด เพราะอาจเสียหาย ท้ายที่สุดประกันก็ไม่ครอบคลุม ซึ่งทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องใหม่

มือถือออกใหม่

คำศัพท์ไอที

หมวดข่าว