ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค หรือ AWN ในกลุ่มเอไอเอส ประมูลได้ใบอนุญาต ทั้ง 3 คลื่นความถี่ ดังนี้

  • คลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 1 ชุด รวม 2x5 MHz ในราคา 17,154 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมคลื่น 700 เดิมที่ได้รับจัดสรร เมื่อเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 2x10 MHz รวมมีคลื่นความถี่ 700 MHz จำนวนทั้งสิ้น 2x15 MHz
  • คลื่นความถี่ 2600 MHz จำนวน 10 ชุด รวม 100 MHz ในราคา 19,561 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • คลื่นความถี่ 26 GHz จำนวน 12 ชุด รวม 1200 MHz ในราคา 5,345 ล้านบาท

AIS ให้บริการ 4G และ 5G มากที่สุดในประเทศ รวมทั้งสิ้น 1450 MHz และพร้อมพัฒนาเครือข่าย 5G ให้ที่ดีที่สุดต่อไป

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม

750อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ