ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

ในสภาวะที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ วิธีหนึ่งที่ช่วยลดการติดเชื้อได้คือ การเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย อย่างการนำหุ่นยนต์มาใช้ถือเป็นการลดความเสี่ยงอีกวิธีหนึ่ง

HealthyBot หุ่นยนต์บริการด้านการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล สามารถช่วยอำนวยความสะดวกกับบุคลากรทางการแพทย์ในการทำหน้าที่ส่งยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงได้

HealthyBot ให้ความปลอดภัยต่อบุคคลากรการแพทย์ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง จึงเชื่อว่า HealthyBot จะตอบโจทย์ต่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์มาก เพราะสามารถเคลื่อนที่เข้าไปถึงจุดที่มีข้อจำกัด หรือไม่สามารถเข้าไปถึงตัวผู้ป่วยแบบระยะประชิดได้

ปัจจุบัน HealthyBot ทดลองให้บริการกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช และ โรงพยาบาลนอกเครืออย่าง โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โดยบริษัทฯ พร้อมให้บริการสนับสนุน นวัตกรรมหุ่นยนต์ HealthyBot ให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ สนใจ HealthyBot ติดต่อที่ 02-7624000

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม

596อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ