ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 อาจส่งผลอาจให้เกิดความเครียดสะสม เกิดพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ วันนี้จึงมีฟังก์ชันมาแนะนำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งฟังก์ชันดังกล่าว มีอยู่แล้วในสมาร์ทวอทช์ Garmin เกือบทุกรุ่นในปัจจุบัน โดยสามารถเลือกใช้งานได้ ดังนี้

  • ฟังก์ชัน All-day Stress เช็กความเครียด โดยวัดจากค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจ ระบบจะทำการอ่านข้อมูล HRV และแปลค่าออกมาเป็นค่าความตึงเครียด แบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 0 - 100 เพื่อเข้าใจได้ง่าย
  • ฟังก์ชัน Activity Tracker บันทึกการเคลื่อนไหวร่างกาย และนำข้อมูลไปเป็นปัจจัยคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ สามารถแยกข้อมูลเป็น 2 ส่วนได้แก่
    • Resting Calories คำนวณตามอัตราความต้องการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในชีวิตประจำวัน 
    • Active Calories คำนวณจากการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน
  • ฟังก์ชัน Drinking in a day พัฒนาขึ้น เพื่อการคำนวณปริมาณการดื่นน้ำที่เหมาะกับร่างกายของผู้ใช้แต่ละคน
  • ฟังก์ชัน Wellness and Advanced Sleep Monitoring ที่ช่วยดูแลในเรื่องของการนอนหลับให้มีคุณภาพ 

 

สำหรับในสถานการณ์ตอนนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญในการรับมือที่ดีที่สุด นอกเหนือจากการดูแลตัวเอง นั่นคือ การมีสติ รวมไปถึงการเลือกรับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ และไปพบแพทย์เมื่อมีอาการสุ่มเสี่ยง รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารสุขอย่างเคร่งครัด

วันที่ : 1 เมษายน 2563

ไฮไลท์ข่าวเด่น

4,200อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ