ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

Samsung บริการ Butler to Go รับ-ส่งอุปกรณ์ซ่อมผลิตภัณฑ์ประเภท สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์สวมใส่ฟรีทั่วประเทศ โดยสามารถใช้ได้ทั้งกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในและนอกระยะการรับประกันเครื่อง และหากอยู่นอกระยะเวลา ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมช่องทางชำระค่าบริการ ทั้งนี้ระยะเวลาในการซ่อมเครื่องอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

สำหรับผู้ใช้งานในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ และ ปทุมธานี สามารถติดต่อเพื่อจองคิวซ่อมผ่าน คอลเซ็นเตอร์ หรือผ่าน Live chat แล้วรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับอุปกรณ์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ โดยมีพนักงานมารับ-ส่งอุปกรณ์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

สำหรับผู้ใช้งานในพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด สามารถจองคิวซ่อมผ่านช่องทางแอปฯ Samsung Members หรือช่องทางเว็บไซต์ At your service และช่องทาง Live chat โดยแจ้ง อาการเสีย วันเวลาและเลือกศูนย์บริการจากทั้งหมด 28 สาขา เมื่อผู้ใช้งานได้รับข้อความยืนยัน การนัดหมายแล้ว สามารถเข้าไปใช้บริการซ่อมได้ตามที่ได้นัดหมาย เมื่อส่งอุปกรณ์แล้ว สามารถกลับบ้านเพื่อรอรับอุปกรณ์คืนหลังการซ่อมตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ฟรี

Samsung ขยายระยะเวลารับประกันผลิตภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและมอบความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานทุกชนิด รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันจะสิ้นสุดระยะเวลาในวันที่ 30 เมษายน 2563 นี้ พร้อมขยายระยะเวลารับประกันให้แก่ผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดสถานที่เป็นระยะเวลาอีก 1 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของคำสั่งปิดสถานที่ โดยอ้างอิงวันซื้อสินค้าจากใบเสร็จรับเงินเท่านั้น ทั้งนี้การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสินค้าแต่ละชนิด และสามารถขยายระยะประกันได้ เมื่อได้รับการพิสูจน์และยืนยันว่าปัญหาหรืออาการเสียเกิดขึ้นจากการผลิต

สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1282 หรือผ่านทาง Live chat ที่ www.samsung.com/th/support/ และแอปฯ Samsung Members ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบเงื่อนไข การรับประกันสินค้าได้ที่ www.samsung.com/th/support/warranty ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นี้!

วันที่ : 4 เมษายน 2563

611อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่