ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แอปฯ Clicknic ฟรี สะดวก ลดเสี่ยง ไม่ต้องเดินทาง ครบขั้นตอนตั้งแต่คัดกรองเบื้องต้น / VDO Call กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ หากพบความเสี่ยงสามารถประสานเพื่อแนะนำการเข้าตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ทันที เปิดให้บริการแล้ว เฟสแรกในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

กระบวนการคัดกรองผ่าน “คลิกนิก” มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

1. คัดกรองด้วยแบบประเมิน (Screening Questionnaire)
2. VDO Call กับเจ้าหน้าที่
3. แยกความเสี่ยง ออกเป็น  3 ระดับสูง / ปานกลาง / ต่ำ

  • ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงต่ำ แนะนำการปฏิบัติตัว
  • ความเสี่ยงสูง ประสานงานเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

4. หากพบผลบวกคนไข้จะได้รับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลทันที 
5. การติดตามกรณีกลับมาดูอาการที่บ้านได้ (Self isolation) ด้วยระบบเทเลเมดิซีน

แอปฯ “คลิกนิก” เปิดให้บริการในระยะแรก สำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้บริการแล้ว และในอนาคตกำลังขยายพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ผู้สนใจใช้บริการ ได้ที่ ระบบ iOS , ระบบ Android

สำหรับโรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมใช้บริการระบบคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ สามารถติดต่อและส่งรายละเอียดได้ทาง Facebook Page 

ไฮไลท์ข่าวเด่น

อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

คำศัพท์ไอที

เรื่องราวน่าสนใจ