ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

ในขณะนี้ที่ผู้คนทั่วโลกต่างเฝ้าระวังรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยชะลออัตราการแพร่ระบาดของไวรัสและเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั้น

Google Search ช่วยให้ค้นหาข้อมูลของ COVID-19 ได้ง่ายขึ้น ด้วยการค้นหาคำว่า “โคโรนา” หรือ “โควิด-19” หรือ “โควิด19” หรือ “โควิด 19” เป็นภาษาไทย ก็จะพบกับชุดข้อมูลครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาการ/การป้องกัน/การบำบัดรักษา/สถิติของทุกประเทศทั่วโลก รวมไปถึงข่าวอัปเดตเรียลไทม์ ทั้งจากในไทยและทั่วโลกจากสำนักข่าวต่างๆ อย่างครบถ้วน

และสำหรับข้อมูลสถิตินั้นจะแสดงถึงจำนวนผู้ติดเชื้อ / ผู้ที่รักษาหาย และผู้เสียชีวิต จากทุกประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับความช่วยเหลือและข้อมูลที่เป็นการชี้แจงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อยืนยันข้อมูลในความถูกต้องและเชื่อถือได้ และรวมไปถึงกล่องความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น เชื้อไวรัสโคโรนาเป็นเชื้อไวรัสประเภทใด และมีวิธีการแพร่เชื้ออย่างไร และอาการที่สามารถสังเกตุได้เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสชนิดนี้ในขั้นต่อไป 

วันที่ : 13 เมษายน 2563

448อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ