ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศนโยบายความปลอดภัยในการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ออกมา

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจึงทำการแจ้งลูกค้าที่ใช้ "แอปพลิเคชั่นธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ" ให้ทราบว่า หากลูกค้าใช้ ระบบปฏิบัติการ IOS รุ่นที่ต่ำกว่า 10.3.4 และ Android รุ่นที่ต่ำกว่า 6.0 รวมถึงอุปกรณ์มีการ Root หรือ Jailbreak จะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชั่นธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือได้ เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป

ทางธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้จัดทำคำแนะนำในการอัปเดตระบบปฏิบัติการ และตรวจสอบการ Root หรือ Jailbreak ของโทรศัพท์มือถือ ตามรายละเอียด ดังนี้

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่

ระบบปฏิบัติการ iOS

 1. เข้า Setting (การตั้งค่า)
 2. เลือก General (ทั่วไป)
 3. เลือก About (เกี่ยวกับ) 
 4. ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ Software Version (เวอร์ชันซอฟแวร์)

ระบบปฏิบัติการ Android

 1. เข้า Setting (การตั้งค่า)
 2. เลือก About Phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์)
 3. เลือก Software Info. (ข้อมูลซอฟต์แวร์) 
 4. ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ Android Version (เวอร์ชัน Android)

วิธีการตรวจสอบว่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้มีการ Root หรือ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ iOS

 • ตรวจสอบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ Cydia หรือไม่
 • หากพบว่ามีแอปพลิเคชันดังกล่าว แสดงว่ามีการผ่านกระบวนการ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ Android

 • ตรวจสอบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ SuperSU หรือไม่
 • หากพบว่ามีแอปพลิเคชันดังกล่าว แสดงว่ามีการผ่านกระบวนการ Jailbreak

วิธีการแก้ไขหากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้มีการ Root หรือ Jailbreak

1. ยกเลิก Root หรือ Jailbreak

 • ระบบปฏิบัติการ iOS (Jailbreak) – ยกเลิกด้วย iTunes
 • เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เข้า iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เลือก Restore iPhone (กู้คืน iPhone)

ระบบปฏิบัติการ Android (Root) – ยกเลิกด้วยแอป SuperSU

 • เข้าแอป SuperSU
 • เลือก Setting (การตั้งค่า)
 • เลือก Full Unroot แล้วกดรีสตาร์ทโทรศัพท์ของท่าน

2. ติดต่อศูนย์บริการของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของท่าน

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก ธนาคารไทยพานิชย์ 

วันที่ : 23 เมษายน 2563

8,334อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่