ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

เปิดตัว LTI Canvas แพลตฟอร์มวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตอบโจทย์การทำงานได้จากทุกที่ ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นในปัจจุบัน โดย LTI Canvas เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่นำขั้นตอน เครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลายมาไว้รวมกัน เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางเทคโนโลยีและธุรกิจในสภาวะทีมงานทำงานกันจากคนละที่

LTI Canvas สามารถช่วยองค์กรต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมผ่านระบบทางไกลหรือแบบผสมผสานได้ LTI Canvas เป็นการรวมเทคโนโลยีของ Microsoft และโซลูชั่นของ LTI เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้บุคลาการด้านไอทีในอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วมมือกันได้อย่างง่ายดาย และยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบ microservices และใช้แพลตฟอร์มของ Microsoft อาทิ Azure และ Microsoft 365 ซึ่งรวมถึง Teams เป็นต้น ร่วมกับโซลูชันสแต็ก Ways of Working ของ LTI ทั้งนี้ LTI Canvas จะปรับปรุงขั้นตอนต่างๆ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การสนับสนุน การเปลี่ยน การบริหารจัดการความรู้ การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยของข้อมูลให้มีความกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะรวบรวมความสามารถต่างๆ ในระบบ Cloud, Agile, DevOps และ Design Thinking ที่ใช้ AI/ML และ analytics เข้าด้วยกัน

นอกจากการทำงานจากที่บ้าน (WFH) แล้ว LTI Canvas ยังสามารถจัดการกับ Everything from Home (xFH) โดยแบ่งเป็น 5 ลำดับชั้น แต่ละชั้นจะมีชุดเครื่องมือ การบริหาร และผลลัพธ์เฉพาะ

  • ลำดับชั้นแรกจัดการกับความต้องการหลักคือ 'Operational from Home' ช่วยให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ลำดับชั้นต่อไป ‘Secured From Home’ หรือการนำเสนอทางเลือกในการเชื่อมต่อกับระบบได้อย่างปลอดภัย
  • ลำดับที่สาม 'Engaged from Home' ช่วยให้พนักงานที่ทำงานจากที่บ้านมีส่วนร่วมในการทำงานได้อย่างเต็มที่
  • ส่วนลำดับที่สี่ ‘Productive from Home’ จะช่วยสร้างระดับผลลัพธ์ที่สูงขึ้นและคงประสิทธิภาพการทำงานจากที่บ้าน
  • ส่วนลำดับชั้นสุดท้ายคือ 'Growth from Home' สนับสนุนการเติบโตจากที่บ้าน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร เพื่อให้สามารถขยายการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563

653อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ