ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

N Health แนะนำ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบแสกนใบหน้า Hikvision รุ่น DS-2TD2617B-6/PA และ รุ่น DS-2TD2617B-3/PA เหมาะกับทุกสภาพพื้นที่ โดยคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบแสกนใบหน้ารุ่นนี้ ออกแบบเพื่อเน้นการตรวจจับความร้อน ควบคุมการถ่ายภาพความร้อน ใช้งานได้พร้อมกันถึง 30 ใบหน้า มีความรวดเร็วในการวัดอุณหภูมิภายใน 1 นาที ใช้เทคโนโลยี AI Detection ลดความผิดพลาดจากการแจ้งเตือนอุณหภูมิจากแหล่งความร้อนอื่น ระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียงหากตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูงเกินกว่าที่กำหนด

กล้องตรวจจับประกอบด้วย 2 เลนส์ คือ เลนส์ถ่ายภาพความร้อน (Thermal) และเลนส์ถ่ายภาพธรรมดา (Optical)  แสดงภาพตรวจจับอุณหภูมิได้ทั้ง 2 แบบ โดยอุณภูมิที่ตรวจวัดอยู่ที่กำหนดคือ 30-45 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวัด

โดยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบแสกนใบหน้า Hikvision รุ่น DS-2TD2617B-6/PA และ รุ่น DS-2TD2617B-3/PA มีคุณสมบัติเฉพาะทางเน้นการตรวจจับอุณหภูมิผ่านความร้อน จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับอาคาร สถานที่ ผู้คนอยู่รวมกันจำนวนมาก อาทิ กลุ่ม โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์พัฒนาต่างๆ เน้นความปลอดภัยสูงสุด เพราะ อุณหภูมิความร้อนเป็นหนึ่งในความสำคัญต่อ การคัดแยกเบื้องต้นในจุดคัดกรอง ไม่ให้มีการแพร่ระบาดกระจายลดการแพร่กระจายให้ได้มากที่สุด

สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nhealth-asia.com

วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563

ไฮไลท์ข่าวเด่น

อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ